Борба с плъхове Борба с плъхове, телефон на ДДД фирма Инсекта Миланови 0885 873400  Миланови

Борба с плъхове.

Борба с плъхове, телефон на ДДД фирма Инсекта Миланови 0885 873400    Борба срещу плъхове, цени на ДДД фирма Инсекта Миланови Цени   ДДД фирма Инсекта Миланови, промоции за борба с плъхове Промоции

Борба с плъхове » Борба с гризачи » Вредители

ИНСЕКТА МИЛАНОВИ

Борба с плъхове. Превенция и съвети за борба с плъхове в къщи.

Съвети за успешна домашна борба с плъхове. От какво се страхуват плъховете и от какво умират. Какво да направим ако намерим умрял плъх на тавана или в дома? (Ръководство)

Борба с плъхове. Черти на плъхове, влияещи на борба с тях.

Борбата срещу плъхове при налична популация е борба с нелесен, упорит и хитър враг. Плъховете са паразитни канализационни гризачи, живеещи успешно с хората от години. Изследвания показват, че броят плъхове в градовете е поне равен на населението на хората в тях. Въпреки масивните мерки за борба, плъховете оцеляват и се множат. Защо?

Главната причина на трудността в борба с плъхове, се таи в тяхната биология. Плъховете са изключително устойчиви на въздействия гризачи. Размножават се бързо и действат през всички сезони. Основния проблем обаче в борба с плъхове е общуването между тях.

Борба с плъхове и гризачи, фирма за борба с вредители Инсекта Миланови. Снимка.
Борба с плъхове и гризачи, фирма Инсекта Миланови.

Плъховете комуникират на високо ниво, с ултразвукови сигнали. Те са умни, паметливи, изследват терена и си предават информация за опасности със звуци. Тази организация позволява бърза адаптация, а отровите и капаните се идентифицират и избягват.

Не малко затруднение в борба с плъхове, носи плашливостта им от нови форми и храни. Плъховете свикват с тях трудно. Капани и отрови могат да останат недокоснати с дни, а веднъж подействали, се разпознават и пренебрегват от другите плъхове.

За борба с плъхове се комбинират превантивни, саниращи методи и средства за унищожаване. За постигане на дългосрочен успех, трябва да ползвате всеки начин пълнокръвно, защото плъховете са интелигентни и трудни противници.

С какво да започна борбата срещу плъхове?

 • Първата стъпка е да идентифицирате нападателя. Уверете се, че сте атакувани именно от плъх, а не от мишка, съсел, катеричка, прилепи или друг гризач. Разгледайте подробно специфичните признаци за нападение от плъхове.
 • Различете подвида плъх и опознайте навиците му. Борбата с гризачи, водена на сляпо, е слабо ефикасна. Прочетете информация и факти за навиците на вашия вид плъхове.
 • Ако имате съседи, общувайте с тях. Вероятно е те да имат сходен проблем. Борбата с плъх е трудна и съвместните усилия ще помогнат за успешна защита.
 • Не отлагайте борбата с плъха. Той няма да напусне сам, а се плоди бързо. Вашият терен плъхът вече третира като свой дом. Всеки ден той го изследва, окопавайки се по-здраво.
 • Най-успешна борба с плъхове се води с предварителна подготовка. Ако досега не сте атакувани от тях, обезопасете терена си и го направете труден за достъп. Те са активни целогодишно. Бъдете нащрек, проверявайте редовно за атаки от плъхове.
 • При налично нападение от плъхове се подгответе за системна, упорита и усилена борба. Плъховете са синантропни, а това значи, че живеят комфортно с човека. Вие всъщност не им пречите, пречат ви те. За да ги изгоните, трябва да отделите време и труд.
 • Борба с плъхове се води в три паралелни посоки. Най-важни са т.нар. превантивни мерки, отрязващи достъпа на плъха до храна, вода и условия за гнездене. Те се прилагат и при налична атака. Важни са саниране на терена и снижаване на популацията им.
 • Плъховете са трудни врагове. Борба с тях само с унищожаване, не е надеждна - ще се завърнат пак. Превантивните мерки, както и саниращите, са много важни за успех. Макар изискващи усилия, те са най-ефикасни и дългосрочни за да се преборите с плъхове.

Как да водим превантивна борба с плъхове в двора?

 • Отстранете по терена си всички удобни за гнездене на плъхове места. Премахнете всяка растителност, висока трева или насипи, на поне 5 метра от жилищни и прилежащи сгради.
 • Често покривните плъхове ползват клони на дървета и висяща растителност за да се качат до покрива. Окастрете надвисналите клони в близост до три метра от сградите. Разредете или премахнете напълно растения като бръшлян, орлов нокет, хвойна, трендафил и други пълзящи декорации.
 • Дръжте дървата за огрев и компоста поне 50 см над земята, на далечно място от всички сгради. Ако съхранявате строителни материали или оборудване навън, нека са нависоко, добре организирани и надеждно опаковани, за да ги инспектирате лесно.
 • Поддържайте алеите и терена изрядно чисти. Особено внимание отделяйте за редовно почистване на тераси, гаражи, външни камини и барбекюта. Съхранявайте сметта в надеждни контейнери от дебел метал, без пролуки, с плътно прилягащи, тежки капаци.
 • Огледайте всички удобни за гнездене на плъхове потенциални места. По възможност, отстранете стари мебели, електро уреди, кутии и шкафове, които не ползвате отдавна.
 • Спрете достъпа на плъховете до вода. Огледайте водопровода и тръбите за дупки. Махнете външни предмети, в които ще се застои течност. Защитете кофите за смет от образуване на локви. Махнете чинии, саксии, играчки и легени, пълнещи се с вода при дъжд.
 • Налага се да промените някои обичайни дейности. Ако храните диви птици или животни, временно спрете. Обирайте редовно реколтата в градините. Плодовите дървета се защищават най-трудно от плъхове, за това се вземат отделни мерки.

Как да проведа превантивна борба против плъхове в къщи?

 • Най-проблемна е атаката на плъхове у дома. Защитете го. Запушете фуги с широчина над половин сантиметър, отвори в основата на сградата, покрив, пода, стени, навеси и тавани. Затворите ли надеждно всички входове за плъхове, те няма да влязат у вас.
 • Обмислете дали неволно не храните плъха. Всяка огризка, отворена метална кутия, не надеждно опакован продукт, семена, храна за домашен любимец в чинийка или плик, торба за смет, несъхранен компост, екскремент на котка, куче или битов отпадък, отправя неустоима покана към гладните гризачи.
 • В дома плъховете обитават каналите и могат да стигнат до храна през тръбите на тоалетната. Затваряйте капака на тоалетната чиния след ползване. Правете седмична дезинфекция с белина на тоалетните чинии в дома. Сложете здрави капачета с врътки и ситна решетка на всички канални отвори в мокрите помещения.
 • Дръжте кухнята и мивката без отпадъци, открити продукти и чинии с остатъци. Чистете мивката редовно с дезифектанти. Мийте я веднъж седмично с чаша белина. Вариант е чаша сода за хляб, после чаша оцет и след 30 минути изплакване с вряла вода.

Кои са важните зони за изолация в борба срещу плъхове?

 • Методите, свързани със защита на сградата от проникване на гризачи, са основни в борба с плъхове. Те изискват усилия, време и труд, но помагат за премахване на плъхове при налична популация, а ще ви спасят от проблеми и бъдещи бели.
 • Потърсете отвори в основите на сградите, плъховете копаят там често, на дълбочина до 90 см. Запълнете с вар или стоманобетон фуги, по-големи от 1 см за плъхове (0.5 см за мишки). Проверете внимателно основата, по цялата й дължина и запечатайте изровени в земята дупки. Огледайте за дупки под кучешки колиби, компост, бали сено, навеси за дърва и др.
 • Изследвайте внимателно всичко отвън навътре - покрив, таван, под, навеси, канали и стени за структурни цепки. Не пропускайте и сантиметър от сградата. Сантиметър фуга е достатъчен на плъха да проникне, а на мишките стигат и 0.5 см. Малките пукнатини бързо ще се разширят с гризане, не пропускайте да ги запълните.
 • Огледайте за отвори около тръби, кабели, метални обшивки и шнекове. Тези празнини са основен вход за плъхове и мишки, а се пропускат. Ползвайте за запечатване бетон, ъглови железа и дебели, неръждаеми стоманени листи. Широки отвори запълнете и покрийте с мрежа от дебела стоманена тел с решетка под 0.5 см.
 • Проверете всички врати в сградите. Уплътнете фугите под тях с плътни прагове. Облечете долната част на крилата със стомана за да предотвратите изгризване. Сложете автомати за самозатваряне в горната част на вратите, а при проветряване ги наблюдавайте.
 • Инспектирайте гараж, складове, стаи за фураж, килери и общи помещения, където строежът може да не е бил перфектен. По-малко здравите материали бързо отварят фуги и са поддатливи на изгризване. Това е царски път за плъхове към дома, заздравете ги.
 • Премахнете торби за фураж, продукти и остатъци от храна. Правете хранилките и поилки за животни с плоски дъна и ги чистете и наглеждате редовно. Основните продукти съхранявайте в надеждни опаковки на рафтове, палети, куки или стилажи.
 • Запушете здраво вентилационни отвори, водосточни тръби и комини с неръждаема стоманена мрежа с диаметър поне 20 см по-голям от отворите. Силиконирате ли дупки, сложете подложки за защита. Уверете се, че прозорците се затварят плътно.
 • Добри защитни материали срещу плъхове и гризачи са варов разтвор, стоманобетон над 5 см. плътност, дебели тухли, запълнени с хоросан в отворите, дебела неръждаема стомана, стоманена телена мрежа с отвори под 0.5 см. и тежка поцинкована ламарина.

Как да се борим с вече налична популация от плъхове?

 • Не залагайте на звукови устройства за отблъскване на плъхове или на репеленти. Плъховете не се влияят ефективно от репеленти, а с ултразвука свикват веднага.
 • Най-успешни механични обекти за борба с плъхове са капаните. Плъховете се страхуват от нови форми, затова отбягват капаните първите дни. Този страх от непознати продукти важи за всички плъхове, но е по-изразена при черния плъх.
 • За да не нараните неволно животно или член от семейството, уверете се, че капаните за плъхове са поставени на безопасни за достъп на деца и домашни любимци места.
 • Преди да заложите капани за плъхове обмислете добре местата им. Сложете ги близо до храна (до 50 м.) и там, където сте намерили изпражнения от плъхове. Закрепете ги здраво до стена или твърдо място за да не се местят или плъзгат подир плъха.
 • Поставете наведнъж повече капани, отколкото предполагате, че е необходимо. Страхът на плъхове към нови обекти снижава шанса за улов. Залагате ли всяка седмица нови капани, ще са подозрителни непрекъснато. Свикнали с новата форма, плъховете ще бъдат уловени в максимално количество, без да разберат опасността и да предупредят семейството за нея.
 • Количеството капани за борба с плъхове зависи от популацията. За някои търговски обекти и складове са достатъчни 20-40 капана. Поставяйте в капаните пресни и изкусителни примамки, според предпочитанията на вида плъх, който ви е нападнал.
 • Ако използвате капани с лепило, помнете, че те не убиват плъховете. Ще трябва да ги довършите вие. Не поставяйте тези капани на прашни места. Ако времето е топло, съхранявайте капаните с лепило за плъхове в охладител.
 • За покривни плъхове, закрепете капана по пътя на плъха от гнездото до храната. Разузнайте предварително маршрута им и залепете капаните по магистралите на плъха. Това може да са палети, первази на прозорци, тръби и други места, според средата.
 • Проверявайте капаните за убити плъхове редовно, сутрин и вечер. Няма да искате да намерите в тях разложен труп на плъх, умрял преди няколко дни, особено ако времето е топло.

Какво да правя с умрял плъх или старо гнездо на плъхове?

 • Не докосвайте трупа на плъха без непокътнати ръкавици! Не забравяйте, плъховете са опасни носители на ред тежки болести и зарази, някои от които без известно лечение.
 • Отворете прозорците незабавно и проветрете помещението, в течение на поне половин час. Излезте веднага навън и не влизайте, докато въздухът не се смени напълно.
 • Напръскайте фенолов дезифектант или с разтвор от чаша белина и 10 чаши вода трупа на плъха, изоставеното гнездо, изпражненията, както целия район на евентуално гнездене.
 • Напръсканите с белина трупове на плъхове затворете в найлонова торба. Опаковайте в нов плик и запечатайте. Двата здрави плика с плъха изхвърлете във външен кош за смет с тежък и плътно затварящ се капак.
 • Когато почиствате помещението, носете предпазна дихателна маска и ръкавици. Чистенето трябва да се прави с мокри дезифектанти. Не метете с метла, не ползвайте прахосмукачка и избягвайте да вдигате прах, която може да вдишате. Прахта може да е заразена с вируси.
 • Използвайте напоени с дезифектант гъбички и бърсалки. Почистете стриктно шкафове, чекмеджета, тръби, цокли и мебели, включително горните им плотове. Почистете с пароструйка или дезифектанти килим, черги, мокети и меки мебели.
 • След пълно почистване и дезинфектиране на терена, изхвърлете ползваните ръкавици и почистващи гъбички в плик. Измийте старателно и неколкократно ръцете си с гореща вода и сапун, а после и тялото.

Препарати за борба с плъхове. За какво да внимавате?

Препарати за борба с плъхове. Снимка.
Препарати и отрови за борба с плъхове (родентициди).
 • На пазара има много отрови против плъхове (родентициди). Бъдете изключително предпазливи. Сложите ли необезопасен в специални кутии препарат, до него могат да стигнат деца и домашни любимци. Преценете особено внимателно риска и последиците. Препоръчително е при ползване на отрови за плъхове, да потърсите специалист за съвет.
 • Помнете, че борба против плъхове, е най-успешна, провеждана превантивно, максимум в началото на атаката им. Ако популацията плъхове нараства въпреки мерките, потърсете помощта на сертифициран специалист по дератизация, за професионално унищожаване на плъхове.

Публикувано: :

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

Текстовете в този сайт са обект на авторското право по смисъла на закона и копирането им е абсолютно забранено!

W3C | HTML5 v   Copyright: Инсекта Миланови© 2012-2020 г. Всички права запазени! :: Условия ::  Криейтив Комънс договор - лиценз и условия за ползване на сайта на Инсекта Миланови. DMCA.com Protection Status