ДДД услуги в промишлеността. Унищожаване на вредители, телефон 0885 873400

ДДД за лека, тежка промишленост, производство и енергетика.

ИНСЕКТА МИЛАНОВИ

ДДД. УСЛУГИ.

ДДД услуги в промишлеността. Пръскане в работилници, цехове, фабрики и заводи.

ДДД услуги в заводи, фабрики, цехове и нехранително производство.

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол е фирма, с лиценз от РИОКОЗ (ХЕИ) за професионално унищожаване на вредители в производствени предприятия за тежка, лека промишленост, работилници, фабрики и цехове. ДДД услугите са единични или абонаментни. Извършваме дезинфикция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на изгодни цени, с ред отстъпки.

Дезинсекцията включва услуги по унищожаване и пръскане срещу хлебарки, дървеници, мравки, оси, стършели, скакалци, бълхи, комари, мухи и инсекти. Дератизация е услуга за унищожаване на гризачи: мишки, плъхове, а дезакаризация е пръскане за кърлежи и акари.

Пръскане в работилници и цехове с лека и тежка промишленост. Снимка.

ДДД в промишлеността

Нашата ДДД фирма третира различни производствени обекти, фабрики за хартия, дрехи, платове, чорапи, заводи за техника, електроника, машинни детайли, дървообработващи цехове, промишлени работилници, цехове и заводи за мебели, ВЕЦ, ТЕЦ, електроцентрали, обекти в леката и тежка промишленост.

Заводи, цехове, работилници и фабрики често се нападат от гризачи, плъхове, мишки и специфични насекоми, като бълхи. Обектите за производство нерядко се намират извън града, до зелена площ, която е извор на външни вредители.

Несъмнено най-опасни за продуктите, стоката, сградата и персонала са гризачи: мишки и плъхове, изяждащи всичко по пътя си. Те гризят кабели, техника, части от сградата, стоки, производство, с което нанасят тежки стопанствени щети на собствениците, а пренасят и опасни зарази сред хората.

Нерядко работилници и цехове за производство страдат от типични за продукта вредители, като дрешни молци във фабрики за дрехи или продуктови вредители. Типични проблеми в производствени помещения предизвикват и бълхи, внесени с обувки, дрехи на посетители или дошли от безстопанствени животни, скитащи около обекта.

Работилници и помещения, разположени в тревните терени, се нападат често от жилещи насекоми. По покриви и стени се разполагат гнезда на стършели, оси, а от тревите излизат къртици, слепи кучета и подземни вредители. Тревите през лятото могат да напълнят цеха със скакалци и майски бръмбъри. Нерядко от тях се промъкват и влечуги, змии, гущери или жаби.

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол разполага с опитни специалисти, със сертификати за пест контрол и дълъг опит в областта унищожаване на вредители. Поддържаме качество за всички ДДД услуги и се радваме да предложим отлични цени за третиране, с изгодни отстъпки.

Какви обработки са характерни в производствени обекти?

В производствени обекти за тежка, лека промишленост и енергетика, типично за всички сезони е третиране с услуги по дератизация. Гризачите правят куп бели, с непрестанното си гризане, унищожавайки електроника и всичко ценно. При първа обработка ще третираме за мишки и плъхове. По дупките им се залагат отрови, а до входовете, дератизационни кутии с примамки.

Обработваме помещенията и терените отвън навътре. Външните отрови се поставят в кутии, с предупредителни надписи и стикер за отровна точка. Кутиите предпазват препарата и са за предотвратяване достъп на хора, деца и домашни любимци до отровата, по изискванията от ЕС. В цехове и работилници, по пътя на гризача се залагат примамки, капани и отрови.

След първото третиране се прави второ посещение, за проверка на ефекта. Предлагаме и почистване от унищожените гризачи. Преценява се популацията, спрямо остатъка в капаните и се залагат нови отрови. Обичайно с плъхове и мишки, проблемът се решават с една, максимум две обработки. Профилактика се прави пролет и есен, два пъти годишно или по преценка.

При наличие на целеви инсекти, бълхи, оси, стършели или други вредители, третиране и профилактика се извършват спрямо вида вредител, гъстота на популацията и рисков фактор в средата. С безплатен оглед на място извършваме преценка на проблема, необходимия брой обработки за унищожаване на вредителя и ефикасната честота за профилактика.

Обекти с постоянно работно време, ел уреди, техника и рискови помещения не се пръскат. Те се третират с точкуване, с професионални пест гел препарати, които не изискват затваряне на обекта, карантинен период за проветряване или прекъсване на работния процес.

ДДД услугите от фирмата се извършват с модерна техника и най-нови в бранша професионални препарати за пест контрол. Те са произведени от водещи английски, италиански, немски и френски фирми в областта. Това позволява бързо третиране и дълга гаранция за услугата.

Какви документи ще получите след извършените ДДД услуги?

Фирмата предлага еднинично третиране или абонаментен договор за поддръжка. ДДД договор за абонамент се сключва при нужда от регулярно, превантивно и профилактично третиране за вредни насекоми, гризачи, акари и инсекти. С профилактиката се издават протокол и фактура.

Абонаментен договор за ДДД услуги включва безплатен мониторинг и оглед на място, за оценка специфичните условия на средата и заселеността с вредители. След нея, на клиента се предлага индивидуална програма за ДДД услуги, с периодичен годишен режим на обработки. Обработките са с подходяща за индивидуалните условия честота на третиране.

При прилежащи хранителни обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки се сключва съответен ДДД договор. След третиране се оформя протокол, изискван от РИОКОЗ / ХЕИ и ДВСК, Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12). В него са описани ДДД услугите, вида на препарата и метода на обработка.

Уточнение по абонамента. Често клиента е с впечатление, че ДДД фирмата отговаря само за пръскане против хлебарки и мишки. Тази информация е неточна. При абонамент, нашата ДДД фирма отговаря за всички вредители. Ние обработваме регулярно според паразитите в сезона. Появят ли се в обекта други вредители, третираме обекта без допълнително заплащане.

Какъв лиценз притежава ДДД Фирма Инсекта Миланови?

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол, е фирма, с лиценз за професионално унищожаване на вредители. Фирмата е регистрирана от МЗ под №60-00-23, с оторизация да извършва дейности и професионални ДДД услуги: дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация.

Лизензът обхваща ДДД услуги с издаване на протокол за обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, по изискванията от РИОКОЗ (ХЕИ), МЗ, ДВСК и НЦЗПБ, Наредба №3 на МЗ.

Лицензът третира и препаратите, употребявани от фирмата. Те са професионални препарати за пест контрол, ползващи се само от упълномощени, оторизирани за дейност по професионално унищожаване на вредители лица, одобрени от МЗ за професионална употреба. Безопасни са за хора, животни и околна среда, съобразно EC, МЗ, ДВСК и РИОКОЗ /ХЕИ/.

С какви цени и отстъпки са предлаганите ДДД услуги?

Цените на пръскане във фабрики, заводи, цехове за производство, с прилежащи постройки, сладове, халета, външни терени, кухни и столови, се определят от местоположение, площ, вид вредители, гъстота на популация, квадратура, избор на препарат и рисков фактор в средата.

Точните цени на обработки се формулират при разговор, поради голямото различие във вид на желаните услуги, условия и квадратура на площта. След коментар с вас, ще ви ориентираме за приблизителни цени и ще направим безплатно посещение, с мониторинг на място. С него ще определим веднага факторите, определящи окончателно цената на исканата обработка.

При абонамент, обработки, включващи повече от един вид ДДД услуги, при третиране на няколко обекта или терени, както единични обекти с повече площ, цените за обработки към нашите клиенти, са с ползване на отстъпки в особено големи размери.

Как да поръчам ДДД услуги и кога ще опръскате?

В заводи, цехове и производствени помещения, ДДД услугите са съобразени с работното време на обекта. Спазва се карантина след третиране, със затваряне на помещението проветряване, според препарата. Типичното третиране е в неработни часове, събота и неделя.

При постоянно работно време на обекта или желание от страна на клиента, обработките за вредители се извършват в работно време. В тези случаи методът на третиране не е пръскане, а точкуване с гел. Гел препаратите за пест контрол против инсекти са високо качествени, ефикасни и не изискват карантинен срок, затваряне или освобождаване на помещенията.

При желание за обработка, ще определим предварително някой от близките дни, според удобно за вас и съобразено с графика ни време. Специалистите от фирмата извършват услуги по пръскане срещу вредители в работни, почивни дни, както в работно и извънработно време.

Етикети:

  • промишленост, лека, тежка, производство, ДДД, работилници, заводи, фабрики, цехове, пръскане, услуги, протокол, профилактика, помещения, мишки, гризачи, инсекти, хлебарки, договор, абонамент, лиценз, дървеници, мравки, кърлежи, плъхове, обезпаразитяване, ХЕИ, дезинфекция, дезинсекция, оси, дератизация, дезакаризация, обработки, фирми, терени, документ, фирма, стършели, бълхи, вредители, promishlenost, proizvodstvo, purkane, zavodi, fabriki, dogovor, proizvodstvo, cexove, rabotilnici, protokol, pruskane, grizachi, obrabotki, hlebarki, nasekomi, dokument, DDD, uslugi, licenz, firmi, tereni, garancia

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

W3C | XHTML 1.0 v ::  Copyright: Инсекта Миланови©  2012-2919 г. Всички права запазени!  ::  Условия за ползване  Криейтив Комънс договор