ДДД услуги в магазини и складове. ДДД услуги  в магазини и складове, телефон 0885 873400

Дезинсекция в магазини и складове.

ИНСЕКТА МИЛАНОВИ

ДДД. УСЛУГИ.

ДДД услуги в магазини и складове. Особености на обработки в хранителни магазини, складове за продукти и храни.

ДДД услуги за магазини и складове.

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол е фирма, с лиценз от РИОКОЗ (ХЕИ) за професионално унищожаване на вредители в хранителни магазини, складове за храни, магазини, будки за стоки, складове за продукти, дрехи, материал и др. ДДД услугите са единични или абонамент. Извършваме дезинфикция, дезинсекция и дератизация на изгодни цени, с ред отстъпки.

След третиране и пръскане за вредители, фирмата ни издава протокол, с договор и фактура. Протокол за обработки по дезинфекция, дезинсекция, дератизация е важен документ за хранителни обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, съгласуван с исканията на РИОКОЗ /ХЕИ/, Агенция по Храните и Наредба №3 на МЗ (чл.18, приложение №4, ДВ бр.12).

Пръскане в хранителни и нехранителни складове. Снимка.

ДДД услуги в складове

При сключване на договор с абонамент, ДДД фирмата ни поема отговорността за свеждане популацията вредители, насекоми и гризачи, в договорената площ до минимум. Третираме за обичайни сезонни вредители, както инцидентните паразити.

Дезинсекцията включва услуги по унищожаване и пръскане срещу хлебарки, дървеници, мравки, оси, стършели, скакалци, бълхи, комари, мухи и инсекти. Дератизация е услуга за унищожаване на гризачи: мишки, плъхове и др. Пръскане на терени и площи против кърлежи и акари е дезакаризация.

ДДД фирмата извършва услуги с най-новите качествени, одобрени от МЗ и безопасни препарати за пест-констрол, с дългосрочно действие за максимално успешен резултат.

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол разполага с опитни специалисти, със сертификати за пест контрол и дълъг опит в областта унищожаване на вредители. Поддържаме качество за всички ДДД услуги и се радваме да предложим отлични цени за третиране, с изгодни отстъпки.

Какви са типичните вредители и обработки в хранителни магазини и складове?

Борбата с вредители в хранителни магазини и складове за храни е свързана с рутинната хигиенна подръжка в обекта. Повишени са и изискванията на санитарни власти към подобни обекти. Причината да се отделя особено внимание в контрола над вредителите в магазини и складове, е повишената им привлекателност за инсекти и гризачи, със складирани продукти.

Хранителни магазини и складове се нападат основно от насекоми и гризачи. Храната привлича хлебарки, мравки, молци, мухи, бълхи и други инсекти. С кашоните често се внасят яйца на насекоми, които се излюпват след дни и плъзват по стоката, нанасяйки поражения и бели.

Особено опасни са гризачите, мишки и плъхове. Локализирали мястото, те започват да гризят не само за да се хранят, но и да пилят зъбите си. Гризачите заразяват и унищожават стоката, изгризвайки всичко по пътя си: опаковки, храни, кабели на инсталации, изолации, продукти и техника, с което причиняват масивни стопански и финансови щети на собственика.

В магазини за храни и хранителни складове, типични ДДД услуги са ежемесечни обработки по дезинсекция за насекоми, хлебарки и дератизация против мишки и плъхове. От фирмата извършваме пръскане против хлебарки и насекоми. Опръсква се зад рафтове, под стилажи, окачени тавани, кабелни и интернет канали, санитарни възли, тоалетни, мивки, щрангове за топла, студена вода и рискови зони в обектите.

Срещу гризачи, мишки и плъхове се извършва ежемесечна дератизация. По специфичните магистрали на гризача се залагат примамки. В хранителни магазини и складове не са удачни отровни точки, затова се ползват животоловящи, убиващи и лепящи капани, по изискванията на санитарните власти. През лятото, навън може да се постави и дератизационна бариера.

При обекти с абонамент, от фирмата третираме регулярно абонираните заведения за сезонни вредители. В пика на мухите, освен обработки за хлебарки и гризачи, профилактираме срещу мухи. Настъпи ли сезона на други инсекти, превантираме и срещу тях. Всеки месец правим профилактика за сезонни вредители, а при инцидентни, идваме по сигнал да ги отстраним.

Какви са обработките в нехранителни магазини и складове?

Снимка на професионален пест гел за обработки против хлебарки, туба с човка на върха, дозираща препарата.

Професионален пест гел

Нехранителните магазини и складове за продукти, били те за хартия, дрехи или материали, нямат такава привлекателност за вредители като хранителните, но се нападат от инсекти и гризачи, привлечени от специфичните продукти и стоки.

Най-неприятни вредители в складове и магазини за продукти са гризачи, мишки и плъхове, които увреждат и изгризват стоки, техника, причиняват необратими структурни повреди и финансови щети. Гризачите се третират от фирмата ни с професионални пест примамки с отрови и капани.

Специфични складови и магазинерски вредители са бълхи и молци. Особено тежки са пораженията, нанасяни от дрешни молци в магазини и складове за тъкани и дрехи. Там фирмата извършва третиране с професионални фумиганти, изискващи последващо запечатване на помещението за период от време.

ДДД услугите от фирмата се извършват със съвременна техника и най-новите в бранша професионални препарати за пест контрол. Това ни позволява да третираме бързо и да ви дадем гаранция, поемайки контрол върху вредителите в обекта.

Обекти с постоянно работно време, ел уреди, техника и рискови помещения се третират с точкуване, с професионални пест гел препарати, които не изискват затваряне на помещенията, карантинен период за проветряване или прекъсване в работния процес на обекта.

При абонамент за целеви вредители, специалистите от ДДД фирмата ви посещават безплатно за установяване интензивността им. Според нея се определя броя достатъчни годишни ДДД обработки в обекта. Наличните вредители се унищожават и стартира регулярна профилактика.

Какви документи ще получите след извършените ДДД услуги?

Фирмата предлага еднинично третиране или абонаментен договор за поддръжка. ДДД договор за абонамент се сключва при нужда от регулярно, превантивно и профилактично третиране за вредни насекоми, гризачи, акари и инсекти. С профилактиката се издават протокол и фактура.

При хранителни обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, се сключва ДДД договор. След третиране се оформя протокол, изискван от РИОКОЗ / ХЕИ и ДВСК, Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12). В протокола са описани извършените ДДД услуги, вида на ползвания препарат и метода на обработка.

Уточнение по абонамента. Често клиента е с впечатление, че ДДД фирмата отговаря само за пръскане против хлебарки и мишки. Тази информация е неточна. При абонамент, нашата ДДД фирма отговаря за всички вредители. Ние третираме ежемесечно, според паразитите в сезона. Появят ли се в обекта други вредители, третираме заведението без допълнително заплащане.

Какъв лиценз притежава ДДД Фирма Инсекта Миланови?

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол, е фирма, с лиценз за професионално унищожаване на вредители. Фирмата е регистрирана от МЗ под №60-00-23, с оторизация да извършва дейности и професионални услуги по ДДД: дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация.

Лизензът засяга ДДД услуги с издаване на протокол, по изискванията от РИОКОЗ (ХЕИ), МЗ, ДВСК и НЦЗПБ за обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, Наредба №3/МЗ.

Лицензът третира и препаратите, употребявани от фирмата. Те са професионални препарати за пест контрол, ползващи се само от упълномощени, оторизирани за дейност по професионално унищожаване на вредители лица, одобрени от МЗ за професионална употреба. Безопасни са за хора, животни и околна среда, съобразно EC, МЗ, ДВСК и РИОКОЗ /ХЕИ/.

С какви цени и отстъпки са предлаганите ДДД услуги?

Цените на пръскане в хранителни магазини, складове за храни, магазини за стоки, дрехи, складове за материали, хартия, тъкани и други нехранителни продукти, се определят от вида искана обработка, местоположение на обекта, площ, тип вредители, гъстота на популацията, квадратура, избор на препарат и рисков фактор в средата.

Точните цени на обработки се формулират при разговор, поради голямото различие във вид на желаните услуги, условия и квадратура на площта. След коментар с вас, ще ви ориентираме за приблизителни цени и ще направим безплатно посещение, с мониторинг на място. С него ще определим веднага факторите, определящи окончателно цената на исканата обработка.

При абонамент, обработки, включващи повече от един вид ДДД услуги, при третиране на няколко обекта или терени, както единични обекти с повече площ, цените за обработки към нашите клиенти, са с ползване на отстъпки в особено големи размери.

Как да поръчам ДДД услуги и кога ще опръскате?

В хранителни магазини, магазини за стоки, будки, клекове, складове за храна и нехранителни складове за дрехи, хартия, дърва, материали, желязо и продукти, обработките са съобразени с работното време на обекта. Необходимо е да се спази карантина за затваряне на обекта и проветряване, според препарата. Типичното третиране е в неработни часове, събота и неделя.

При постоянно работно време на обекта или желание от страна на клиента, обработките за вредители се извършват в работно време. В тези случаи методът на третиране не е пръскане, а точкуване с гел. Гел препаратите за пест контрол против инсекти са високо качествени, ефикасни и не изискват карантинен срок, затваряне или освобождаване на помещенията.

При желание за обработка, ще определим предварително някой от близките дни, според удобно за вас и съобразено с графика ни време. Специалистите от фирмата извършват услуги по пръскане срещу вредители в работни, почивни дни, както в работно и извънработно време.

Етикети:

  • пръскане, фирма, услуги, магазини, складове, храни, хранителни, молци, нехранителни, стоки, материали, дрехи, хартия, дърва, желязо, протокол, обекти, ДДД, вредители, документ, Агенция по Храните, ДВСК, задължителни месечни обработки, помещения, мишки, гризачи, инсекти, хлебарки, договор, абонамент, лиценз, дървеници, мравки, кърлежи, плъхове, обезпаразитяване, дезинфекция, дезинсекция, оси, дератизация, дезакаризация, обработки, фирми, терени, РИОКОЗ, бълхи, стършели, magazini, skladove, protokol, pruskane, grizachi, obrabotki, hlebarki, nasekomi, dokument, DDD, uslugi, licenz, firmi, magazin, garancia, dogovor

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

W3C | XHTML 1.0 v ::  Copyright: Инсекта Миланови©  2012-2919 г. Всички права запазени!  ::  Условия за ползване  Криейтив Комънс договор