Унищожаване на кърлежи Унищожаване на кърлежи, телефон 0885 873400  Миланови

Унищожаване на кърлежи. Пръскане.

Унищожаване на кърлежи, телефон 0885 873400    Унищожаване на кърлежи, цени Цени   ДДД фирма, промоции Промоции

Унищожаване на кърлежи  »  Кърлежи

ИНСЕКТА МИЛАНОВИ

Унищожаване на кърлежи.

Професионална дезакаризация в отстраняване на кърлежи. Пръскане против кърлежи в къщи и двора.

Унищожаване на кърлежи. Професионална дезакаризация.

Унищожаване на кърлежи е метод, част от процеса по дезакаризация (унищожаване на вредни кърлежи и пръскане против акари). Цялостното и трайно унищожаване на кърлежи е съчетано с превантивни мерки против тях и ползване на целеви препарати за пръскане в отстраняването им.

Унищожаване на кърлежи. Снимка на иксодов кърлеж върху листо.
Унищожаване на кърлежи. Пръскане против кърлежи в къщи и двора.

Кърлежите са упорити и издръжливи паразити, които се крият незабелязани в зелените терени и площи около човека. Няма да ги срещнете в апартамента, но присъстват във всяка зелена необработена площ, парк, двор, градина, вила и природен терен.

Популацията на кърлежи отчита всяка година бум през пролетно-есенните сезони. Опасността от поява нараства във влажни и дъждовни периоди. Превантивното професионално унищожаване на кърлежи трябва да стартира пролетта, с тръгването на тревата.

Важно място в борбата за унищожаване на кърлежи са опита, познанието върху биологията им и превантивното пръскане в подходящо време с точния целеви препарат. С редовна обработка и профилактика, чрез професионални пест отрови, кърлежите се отстраняват трайно от зелените площи и терени в рисковия сезон.

Как започва професионалното унищожаване на кърлежи?

При първия контакт ние ще ви зададем въпроси за диагностика на вредителя и популацията. Точната диагноза помага за ефикасни мерки по унищожаване на кърлежите в площта. Понякога кърлежите се бъркат с други вредители, но често са ясно разпознаваеми. Повишен риск за поява на кърлежи има в извънградски места; при наличие на домашни, селско стопански животни, крави, при скитащи животни или хищници около двора.

След диагностика нашите консултанти ще ви дадат насока за превантивни и подготвителни действия преди обработката. Порастналите след валежи треви трябва да бъдат предварително окосени за да проникне препарата до корените и земята. За резултатна обработка и пръскане се налага спокойно време, без наличие на дъжд поне десет часа.

При наличие на домашни любимци и животни, унищожаването на кърлежи стартира с обезпаразитяването им. Обезпаразитяването се прави с пръскане, накапване, окъпване на животното и следващо слагане на каишка против паразити. След третиране на животните започва пръскане за кърлежи на тревни площи, двора и терени.

Кои са начините за унищожаване на кърлежи в двор и площи?

Пръскането срещу кърлежи се извършва с ръчна, моторна техника, атомизатори или машинни агрегати, в зависимост от условията на терена. За унищожаване на кърлежите е необходимо масивно опръскване на цялата зелена площ. Прилагат се по преценка професионални препарати с бърз унищожаващ ефект, убиващи на момента живите форми на кърлежите.

Предварителното окосяване е важно, с оглед разходване на количество препарат, крайна цена и ефективност на резултата. Високи, неокосени треви ще затруднят проникването на препарата в почвата и резултата. При невъзможност или по желание, можем да предложим услуги по окосяване на терена, кастрене на клони, храсти и подготовка.

При наличие на селстостопански животни или близост до двор с такива в съседство животните задължително трябва да бъдат обеззаразени, защото кърлежите ще прескочат пак от тях в терена. Препоръчително е да се сложат ограничителни средства за преминаване на скитащи, безстопанствени животни, гризачи и дребни хищници в площта.

За да може обработката да унищожи всички форми на кърлежите е необходимо третирането да се повтори в от седем до десет дни след първото пръскане. Втората обработка ще унищожи излюпените от снесените яйца паразити и може да даде гаранция за траен резултат. Без второ пръскане новоизлюпените паразити порастват и наново се множат в терена.

Сезонната профилактика за унищожаване на кърлежи.

Професионалното унищожаване на кърлежи чрез дезакаризация е изпитано в практиката като най-добър метод за профилактика и отстраняване на вредителя. Пръскането започва напролет, в стабилно време, с две обработки през седем дни и се повтаря в есенния сезон, с наблюдение на природните условия.

Пръскане срещу кърлежи на открито.
Пръскането против кърлежи на открито унищожава насекомите.

При чести валежи и висока температура или влажност рискът от излюпване на кърлежи нараства. Обезателно трябва да се следи за точно време на обработките. При проливни валежи (с по 30-40 литра), настъпили след третиране обработката трябва да се повтори, иначе рискът от кърлежи се появява отново. Затова винаги търсим най-точно време за третиране.

Срещу кърлежи е препоръчително е да се пръскат всички дворни терени, ферми и зони, различни от блок. Особено застрашени за места в близост до пасища, извънградски квартали, паркове и градини. В градските терени опасност от кърлежи съществува във всеки необработен терен, детски площадки, люлки, градини и места, различни от асфалт и бетон.

Високо рискови години с нужда от превенция са тези с регулярни валежи и липса на много сняг през зимата. В тях има годишен пик на популацията и са необходими бързи и стриктни превантивни професионални действия за унищожаване на кърлежите и популацията им, преди пламване на епидемиологично огнище.

Цени на пръскане и ДДД услуги по унищожаване на кърлежи.

Цените за пръскане срещу кърлежи и услуги по дезакаризация се формират по договаряне, според квадратурата, мястото, големина на популацията кърлежи, дали е окосено предварително, тежестта на заразата, вида на площите и отдалечеността.

При абонамент и профилактично сезонно пръскане, обработки против кърлежи в големи площи или няколко ДДД услуги цените за унищожаване на кърлежи са с атрактивни отстъпки.

След обаждане за проблем с кърлежи ние ще запишем час за услуги по пръскане и дезакаризация, в удобно за вас и съобразено с атмосферните условия време. Специалистите ни извършват услуги по унищожаване на кърлежи и дезакаризация в работно, неработно време и дни.

Публикувано: :

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

Текстовете в този сайт са обект на авторското право по смисъла на закона и копирането им е абсолютно забранено!

W3C | HTML5 v   Copyright: Инсекта Миланови© 2012-2020 г. Всички права запазени! :: Условия ::  Криейтив Комънс договор - лиценз и условия за ползване на сайта на Инсекта Миланови. DMCA.com Protection Status