ДДД услуги за кораби. Пръскане за хлебарки мишки плъхове и дървеници в кораби, лодки и яхти - телефон 0885 873400  Миланови

ДДД обработки на кораби и плавателни съдове.

ИНСЕКТА МИЛАНОВИ

ДДД. УСЛУГИ.

ДДД услуги за плавателни съдове, кораби, яхти, лодки и моторници. Дезинсекция и дератизация в транспорта.

ДДД услуги за кораби, плавателни съдове, шлепове и товарен превоз.

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол е фирма, с лиценз от РИОКОЗ (ХЕИ) за професионално унищожаване на вредители в плавателни съдове, кораби, шлепове, круизи, товарен превоз, лодки, яхти, платноходки, моторници и прилежащи помещения, каюти, спални, бани, кухни, санитарни помещения, товарни шлюзове и др. ДДД услугите са еднократни или абонаментни. Извършваме дезинфикция, дезинсекция, дератизация на изгодни цени, с ред отстъпки.

След третиране и пръскане за вредители, фирмата ни издава протокол, с договор и фактура. Протокол за обработки по дезинфекция, дезинсекция, дератизация е важен документ за всички обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, съгласуван с исканията на РИОКОЗ /ХЕИ/, Агенция по Храните и Наредба №3 на МЗ (чл.18, приложение №4, ДВ бр.12).

ДДД услуги за кораб, снимка на вътрешността. Снимка.

ДДД услуги в кораби

При сключване на договор с абонамент, ДДД фирмата ни поема отговорността за свеждане популацията вредители, насекоми и гризачи, в договорената площ до минимум. Третираме за обичайни сезонни вредители, както инцидентните паразити.

Дезинсекцията включва услуги по унищожаване и пръскане срещу хлебарки, дървеници, мравки, оси, стършели, скакалци, бълхи, комари, мухи и инсекти. Дератизация е услуга за унищожаване на гризачи: мишки, плъхове и др. Пръскане на терени и площи против кърлежи и акари е дезакаризация.

ДДД фирмата извършва услуги с най-новите качествени, одобрени от МЗ и безопасни препарати за пест-констрол, с дългосрочно действие за максимално успешен резултат.

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол разполага с опитни специалисти, със сертификати за пест контрол и дълъг опит в областта унищожаване на вредители. Поддържаме качество за всички ДДД услуги и се радваме да предложим отлични цени за третиране, с изгодни отстъпки.

Какви вредители и обработки са характерни за кораби и транспортни машини?

Най-честите вредители в кораби са дървеници, бълхи, хлебарки, мишки и плъхове. Съчетание от влага с топлина и наличните хранителни продукти в затворени помещения, създават удобни условия за развитие на разнообразни популации от вредни насекоми и гризачи. Много опасни по вода са мишки и плъхове, които изяждат кабели и генератори, причинявайки ред аварии.

С дезинфекция и дезинсекция се обработват вътрешни помещеня, каюти за персонала, бани, санитарни помещения, тоалетни, спортни зали и жилищна площ. Кухните, мазета, столови и складови помещения за продукти се обработват срещу хлебарки, плъхове и мишки, със залагане на капани, отрови или примамки за гризачи, спрямо помещението.

Често се налага да се обработват и транспортни контейнери, качвани за превоз. Контейнерите се дезинфектират и третират с фумигантни димки срещу инсекти. След обработката се издава протокол за извършената ДДД услуга, който е необходим за контейнера митнически документ.

Шлепове и товарни кораби се третират на всеки етаж, заедно с прилежащите към плавателния съд съоръжения, люкове и помещения. При обработката е необходимо спазване на карантина за запечатване и проветряване, обичайно в рамките на 24 часа. Тя е уточнена предварително за да се съобрази разпускането на персонала от отговорните лица.

Електроннни, командни табла и техника се обработват с професионални пест гел препарати, вместо с пръскане. Методът на обработка е с точкуване. Той подсигурява дълготраен ефект по унищожаване на насекомите и превантивно действие срещу цялата популация инсекти.

Самолети, въртолети, товарни шлюзове, пътнически, складови сектори в машини, тирове, камиони и автобуси, често се нападат от насекоми. Поради текучество на хора, превозвани товари и колети, транспортните машини страдат много от атаки на бълхи. В съоръженията се извършва обща обработка по ДДД услуги, дезинфекция, дезинсекция срещу бълхи или други вредители, като молци, червеи, мухи, целеви инсекти или гризачи.

След всяка извършена обработка, от ДДД фирмата се издава фактура за извършена услуга и протокол за санитарните власти, в който са описани вида и количеството ползван препарат, типа извършена услуга, метода на обработка и името на сертифицирания дезинсектор.

Ползваните от нас препарати са одобрени от МЗ, безопасни за животни, хора и околна среда. Те са най-новите в бранша и са произведени от водещи фирми в областта на пест контрола.

Какви документи ще получите след извършените ДДД услуги?

Специалистите ни извършват обработки по дезинфекция (обеззаразяване), унищожаване на вредни насекоми и инсекти (обезпаразитяване), борба с гризачи и други ДДД услуги.

Фирмата предлага еднинично третиране или абонаментен договор за поддръжка. ДДД договор за абонамент се сключва при нужда от регулярно, превантивно и профилактично третиране за вредни насекоми, гризачи, акари и инсекти. С обработките се издават протокол и фактура.

При обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, се сключва съответен ДДД договор. След третиране се оформя протокол, изискван от РИОКОЗ / ХЕИ и ДВСК, Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12). В протокола са описани извършените ДДД услуги, вида на ползвания препарат и метода на обработка.

Какъв лиценз притежава ДДД Фирма Инсекта Миланови?

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол, е фирма, с лиценз за професионално унищожаване на вредители. Фирмата е регистрирана от МЗ под №60-00-23, с оторизация да извършва дейности и професионални услуги по ДДД: дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация.

Лизензът позволява ДДД услуги с издаване на протокол, по изисквания от РИОКОЗ (ХЕИ), МЗ, ДВСК и НЦЗПБ за обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, Наредба №3/МЗ.

Лицензът третира и препаратите, употребявани от фирмата. Те са професионални препарати за пест контрол, ползващи се само от упълномощени, оторизирани за дейност по професионално унищожаване на вредители лица, одобрени от МЗ за професионална употреба. Безопасни са за хора, животни и околна среда, съобразно EC, МЗ, ДВСК и РИОКОЗ /ХЕИ/.

С какви цени и отстъпки са предлаганите ДДД услуги?

Цените на пръскане на кораби, шлепове, плавателни съдове, товарни кораби, контейнери, яхти, машини за транспорт, моторници, влакове, тирове, камиони, самолети, круизи, въртолети и прилежащи помещения, се определят от типа искана обработка, място на обекта, площ, вид вредител, гъстота на популацията, избор на препарат, квадратура, обем и фактор на средата.

Точните цени на обработки се формулират при разговор, поради голямото различие във вид на желаните услуги, условия и квадратура на площта. След коментар с вас, ще ви ориентираме за приблизителни цени и ще ви зададем допълнителни въпроси. Така ще уточним факторите, определящи цената на исканата обработка.

При абонамент, обработки, включващи повече от един вид ДДД услуги, при третиране на различни вредители, няколко обекта или единични съдове с голяма площ, цени за обработки към нашите клиенти, са с ползване на отстъпки в особено големи размери.

Как да поръчам ДДД услуги и кога ще опръскате?

За кораби, плавателни съдове, транспортни контейнери, шлепове, круизи и машини, времето на обработка се опредеря предварително, според местонахождението на обекта и вредителя. Необходимо е да се спази карантинния срок след обработката, за затваряне на помещенията и последващо проветряване, в зависимост от характера на ползвания препарат.

В предварителен коментар се договарят спирката, мястото, условията, времето за пръскане, вида помещения, подлежащи на бъдеща обработка, вредителя и необходимия за запечатване и карантина в плавателния съд период, когато ще се освободи персонала.

За поръчка на услуги или консултация, е достатъчно само да ни потърсите на долупосочените телефон или имейл, задавайки въпроса, който ви интересува. Там ще ви посрещне специалист от фирмата, на разположение да ви даде необходимата информация. Дезинфекторите ни извършват ДДД услуги в работни, почивни дни, както в работно и извънработно време.

Етикети:

  • обработка, кораби, круизи, шлепове, яхти, моторници, фирма, плавателни съдове, люкове, каюти, товарни, контейнери, лодки, вредители, превоз, документ, митници, месечни обработки, помещения, мишки, гризачи, инсекти, хлебарки, договор, товари, абонамент, лиценз, плъхове, дървеници, мравки, кърлежи, услуги, ДДД, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, обезпаразитяване, обработки, фирми, РИОКОЗ, бълхи, молци, korabi, shlepove, protokol, pruskane, grizachi, obrabotki, hlebarki, nasekomi, uslugi, DDD, dokument, obezzaraziavane, licenz, firmi, tereni, garancia, dogovor

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

W3C | XHTML 1.0 v ::  Copyright: Инсекта Миланови©  2012-2919 г. Всички права запазени!  ::  Условия за ползване  Криейтив Комънс договор