ДДД услуги в офиси, агенции и фирми Унищожаване на вредители, телефон 0885 873400

Пръскане на офиси, фирмени агенции и сгради.

ИНСЕКТА МИЛАНОВИ

ДДД. УСЛУГИ.

ДДД услуги и пръскане в офиси, агенции, фирми, работни помещения, бизнес центрове, канцеларии и сгради.

ДДД услуги по дезинсекция на офиси, фирмени агенции и служебни помещения.

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол е фирма, с лиценз от РИОКОЗ (ХЕИ) за професионално унищожаване на вредители в обществени, фирмени и частни обекти, офиси, канцеларии, стаи, служебни сгради, фирмени агенции, туристически агенции, сватбени, траурни агенции, офис сгради, бизнес центрове със заведения, гаражи, градини, складове и площи. Извършваме дезинфикция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на изгодни цени, с ред отстъпки.

След третиране и пръскане за вредители, фирмата ни издава протокол, с договор и фактура. Протокол за обработки по дезинфекция, дезинсекция, дератизация е важен документ за всички обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, съгласуван с исканията на РИОКОЗ /ХЕИ/, Агенция по Храните и Наредба №3 на МЗ (чл.18, приложение №4, ДВ бр.12).

Пръскане на офиси и агенции. Снимка.

ДДД услуги в офиси и фирми

При сключване на договор с абонамент, ДДД фирмата ни поема отговорността за свеждане популацията вредители, насекоми и гризачи, в договорената площ до минимум. Третираме за обичайни сезонни вредители, както инцидентните паразити.

Дезинсекцията включва услуги по унищожаване и пръскане срещу хлебарки, дървеници, мравки, оси, стършели, скакалци, бълхи, комари, мухи и инсекти. Дератизация е услуга за унищожаване на гризачи: мишки, плъхове и др. Пръскане на терени и площи против кърлежи и акари е дезакаризация.

ДДД фирмата извършва услуги с най-новите качествени, одобрени от МЗ и безопасни препарати за пест-констрол, с дългосрочно действие за максимално успешен резултат.

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол разполага с опитни специалисти, със сертификати за пест контрол и дълъг опит в областта унищожаване на вредители. Поддържаме качество за всички ДДД услуги и се радваме да предложим отлични цени за третиране, с изгодни отстъпки.

Какви са типичните вредители и обработки в офиси и фирмени сгради?

Днес дори най-модерните офиси могат да бъдат нападнати от вредители. С текучеството на хора, зареждане на материали, архитектурни решения: окачени тавани, етажи, прилежащи заведения за хранене, кухни, лавки и складове, в офис помещенията, агенциите и бизнес сградите присъстват доста стимули и скрити места, удобни за живот на вредителите.

Вредителите в офиси и агенции извършват доста бели. Хлебарките често пълзят в ел уреди, канали и компютри и причиняват на къси съединения. Нападнат ли помещението гризачи, мишки и плъхове, изгризват всичко по пътя си, кабели, техника, продукти и архитектурни структури. Така вредителите причиняват необратими финансови щети за собствениците.

Стандартните единични ДДД услуги в офиси са свързани с унищожаване на хлебарки, мравки, мишки, плъхове и налични целеви вредители. Обичайно помещенията се опръскват срещу инсекти, а мазета, складове и приземни етажи се третират за гризачи. По желание се третират прилежащи външни площи, зелени терени, живи плетове, подземни гаражи и постройки.

Обекти с постоянно работно време, ел уреди, техника и рискови помещения се третират с точкуване, с професионални пест гел препарати, които не изискват затваряне на помещенията, карантинен период за проветряване или прекъсване в работния процес на обекта.

При наличие на хранителните заведения, кухни, столови и лавки, прилежащи към офисите, санитарните власти изискват извършване на ежемесечни ДДД обработки. Третират се кухни, хладилници, техника, складове и помещения за храна срещу насекоми и гризачи. Сред обработката се издава необходим на обекта протокол за ХЕИ / РИОКОЗ и ДВСК.

Подобни на кухни и заведения се третират траурни агенции. Там също се изисква месечна обработка, поради употреба на жито, храни, погачи, восъчни свещи, хлебни питки, обредни хлябове и други хранителни продукти в погребалния дом. След третиране на агенцията, се издава протокол за санитарните власти, в които е описана извършената ДДД услуга.

Най-успешната борба с вредители е свързана с превенция. Фирмата ни предлага единични ДДД услуги или абонаментен договор за поддръжка срещу вредители. Абонаментът включва пълна поддръжка на офисите и указаната по договор площ. Прави се безплатно посещение на място за преценка на популацията. Обичайна честота на третиране е 2-4 обработки годишно. Пръска се за хлебарки, залагат се отрови за плъхове, мишки и се поддържа с профилактика.

При обекти с договор, от фирмата третираме регулярно абонираните заведения за сезонни вредители. В пика на мухите, освен обработки за хлебарки и гризачи, профилактираме срещу мухи. Настъпи ли сезона на други инсекти, превантираме и срещу тях. На всяко третиране обработваме за сезонни вредители, а при инцидентни, идваме по сигнал да ги отстраним.

Какви документи ще получите след извършените ДДД услуги?

Фирмата предлага еднинично третиране или абонаментен договор за поддръжка. ДДД договор за абонамент се сключва при нужда от регулярно, превантивно и профилактично третиране за вредни насекоми, гризачи, акари и инсекти. С профилактиката се издават протокол и фактура.

При хранителни обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, се сключва ДДД договор. След третиране се оформя протокол, изискван от РИОКОЗ / ХЕИ и ДВСК, Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12). В протокола са описани извършените ДДД услуги, вида на ползвания препарат и метода на обработка.

Уточнение по абонамента. Често клиента е с впечатление, че ДДД фирмата отговаря само за пръскане против хлебарки и мишки. Тази информация е неточна. При абонамент, нашата ДДД фирма отговаря за всички вредители. Ние третираме ежемесечно, според паразитите в сезона. Появят ли се в обекта други вредители, третираме заведението без допълнително заплащане.

Какъв лиценз притежава ДДД Фирма Инсекта Миланови?

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол, е фирма, с лиценз за професионално унищожаване на вредители. Фирмата е регистрирана от МЗ под №60-00-23, с оторизация да извършва дейности и професионални услуги по ДДД: дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация. Лизензът засяга ДДД услуги с издаване на протокол, по изискванията от РИОКОЗ (ХЕИ), МЗ, ДВСК и НЦЗПБ за обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, Наредба №3/МЗ.

Лицензът третира и препаратите, употребявани от фирмата. Те са професионални препарати за пест контрол, ползващи се само от упълномощени, оторизирани за дейност по професионално унищожаване на вредители лица, одобрени от МЗ за професионална употреба. Безопасни са за хора, животни и околна среда, съобразно EC, МЗ, ДВСК и РИОКОЗ /ХЕИ/.

ДДД услугите от фирмата се извършват с модерна техника и най-нови в бранша професионални препарати за пест контрол. Те са произведени от водещи английски, италиански, немски и френски фирми в областта. Това позволява бързо третиране и дълга гаранция за услугата.

С какви цени и отстъпки са предлаганите ДДД услуги?

Цените на пръскане в офиси, фирмени агенции, бизнес сгради и служебни помещения и терени се определят от вида искана обработка, местоположение на обекта, площ, тип вредители, гъстота на популацията, квадратура, избор на препарат и рисков фактор в средата.

Точните цени на обработки се формулират при разговор, поради голямото различие във вид на желаните услуги, условия и квадратура на площта. След коментар с вас, ще ви ориентираме за приблизителни цени и ще направим безплатно посещение, с мониторинг на място. С него ще определим веднага факторите, определящи окончателно цената на исканата обработка.

При абонамент, обработки, включващи повече от един вид ДДД услуги, при третиране на няколко обекта или терени, както единични обекти с повече площ, цените за обработки към нашите клиенти, са с ползване на отстъпки в особено големи размери.

Как да поръчам ДДД услуги и кога ще опръскате?

В офиси, фирми, канцеларии, сгради и прилежащи постройки, обработките са съобразени с работното време на обектите. Необходимо е да се спази карантина за затваряне на стаите и проветряване, според препарата. Типичното третиране е в неработни часове, събота и неделя.

При постоянно работно време на обекта или желание от страна на клиента, обработките за вредители се извършват в работно време. В тези случаи методът на третиране не е пръскане, а точкуване с гел. Гел препаратите за пест контрол против инсекти са високо качествени, ефикасни и не изискват карантинен срок, затваряне или освобождаване на помещенията.

При желание за обработка, ще определим предварително някой от близките дни, според удобно за вас и съобразено с графика ни време. Специалистите от фирмата извършват услуги по пръскане срещу вредители в работни, почивни дни, както в работно и извънработно време.

Етикети:

  • пръскане, офиси, фирми, агенции, погребален дом, траурни агенции, сватбени агенции, бизнес, сгради, служебни, стаи, помещения, протокол, обекти, ДДД, услуги, бълхи, вредители, документ, Агенция по Храните, ДВСК, задължителни месечни обработки, помещения, мишки, гризачи, инсекти, хлебарки, договор, абонамент, лиценз, дървеници, мравки, кърлежи, плъхове, обезпаразитяване, дезинфекция, дезинсекция, оси, дератизация, дезакаризация, обработки, фирми, терени, РИОКОЗ, фирма, стършели, ofisi, agencii, firma, protokol, pruskane, grizachi, obrabotki, hlebarki, nasekomi, dokument, DDD, uslugi, licenz, firmi, garancia, dogovor

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

W3C | XHTML 1.0 v ::  Copyright: Инсекта Миланови©  2012-2919 г. Всички права запазени!  ::  Условия за ползване  Криейтив Комънс договор