ДДД услуги за паркове, стадиони Унищожаване на вредители, телефон 0885 873400

ДДД услуги за паркове, стадиони, тенис кортове и зелени площи.

ИНСЕКТА МИЛАНОВИ

ДДД. УСЛУГИ.

ДДД услуги и пръскане за паркове, зелени площи, градини, стадиони, тенис кортове, ливади и тревни площи.

ДДД услуги за паркове, стадиони, тенис кортове и зелени терени.

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол е фирма, с лиценз от РИОКОЗ (ХЕИ) за извършване на професионални ДДД услуги по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на паркове, тенис кортове, стадиони, детски площадки, зелени площи, тревни терени, ливади, градски градини, помещения, бани, съблекални, тоалетни, прилежащи офиси, техника и площ.

След обработки и пръскане срещу вредители, нашата фирма издава протокол за обработка, с гаранция и фактура. Протокол за обработки с дезинфекция, дезинсекция, дератизация е документ за обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки. Той е съгласуван с изискванията на РИОКОЗ /ХЕИ/ и ДВСК, съобразно Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12).

ДДД услуги, пръскане в паркове. Снимка.

ДДД услуги в паркове

Специалистите ни извършват обеззаразяване, унищожаване на насекоми (обезпаразитяване), борба с гризачи, пръскане на площи за кърлежи, борба с плевели, отпъждане на животни, птици, влечуги и други професионални ДДД услуги.

Дезинсекцията включва услуги по унищожаване вредни насекоми, с пръскане срещу хлебарки, дървеници, мравки, оси, стършели, скакалци, бълхи, комари, мухи и инсекти. Дератизация е услуга за унищожаване на вредни гризачи: мишки, плъхове и някои диви вредители. Дезакаризация е пръскане на обекти и площи, против кърлежи и акари.

ДДД фирмата извършва услуги с най-новите качествени, одобрени от МЗ и безопасни препарати за пест-констрол, с дългосрочно действие за максимално успешен резултат.

В ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол, работят опитни специалисти, със сертификати за пест контрол и дълъг опит в областта унищожаване на вредители. Внимаваме за качеството на всички ДДД услуги и се радваме да ви предложим отлични цени за предлаганите ДДД обработки, с изгодни отстъпки.

ДДД услуги, типични за паркове, стадиони, тенис кортове и детски площадки?

ДДД услуги на зелени терени обхващат дезинсекция, дератизация и дезакаризация на паркове, зелени площи, детски площадки, игрища и външни градини. Основни обработки на зелени терени се извършват през пролетно-есенния период. Поляните се третират с дезинсекция и пръскане срещу бълхи, мухи, оси, комари и с дезакаризация против кърлежи.

Осветени нощем през лятото, стадиони и кортове привличат нашествия комари, особено до налична водна площ или басейн. С тревни чимове се внасят външни вредители, насекоми и гризачи, а тревата привлича подземни вредители, къртици и др. Характерни обработки на зеленина са за кърлежи и бълхи, инцидентни, за оси и стършели, привлечени от поливки.

Към стадиони и кортове има прилежащи сгради. Те се третират с услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на зали, офиси, съблекални, тоалетни, спортни и обслужващи помещения. В подземни гаражи, мазе, приземни етажи и шахти се извършват обработки за вредни гризачи, мишки и плъхове, хлебарки, бълхи и други насекоми. Ел табла, технически съоръжения и неонови рекламни табла се третират с професионални пест гелове, с точкуване.

Хранителните обекти към стадиони, тенис кортове и паркове, се обработват с ДДД услуги в месечен график за профилактика, по изискванията от ХЕИ / РИОКОЗ, МЗ и ДВСК, като фирмата издава нужния протокол за задължителни месечни обработки по дезинсекция и дератизация.

Прилежащи помещения се третират с различна честота. В спортни и административни сгради, типични са 2-3 профилактични обработки за година. Външни зелени терени, подземни гаражи и сгради се третират според вида вредители, интензивност, сезон и рисков фактор на средата.

Какви документи ще получите след извършените ДДД услуги?

При извършване на ДДД услуги, фирмата предлага еднократно третиране или абонаментен договор за поддръжка. ДДД договор за абонамент се сключва, при нужда от регулярно, превантивно и профилактично третиране за вредни насекоми, гризачи, акари и вредители. При всяка профилактика се издават гаранция, протокол за извършена ДДД услуга и фактура.

При обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, се сключва съответния ДДД договор. След третиране се издава протокол, изискван от РИОКОЗ / ХЕИ и ДВСК, Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12). В протокола са описани извършените услуги, вида на ползвания препарат и метода на обработка.

Какъв лиценз притежава ДДД Фирма Инсекта Миланови?

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол, е фирма, с лиценз за професионално унищожаване на вредители. Фирмата е регистрирана от МЗ под №60-00-23, с оторизация да извършва дейности и професионални услуги по ДДД: дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация.

Лизензът разрешава извършване на ДДД обработки и издаване на протокол, отговарящ на изискванията на РИОКОЗ (ХЕИ), МЗ, ДВСК и НЦЗПБ за обект, подлежащ на задължителна месечна обработка, по Наредба №3 на МЗ.

Лицензът обхваща и препаратите, които се употребяват от фирмата. Това са професионални препарати за пест контрол, ползващи се само от упълномощени, оторизирани за дейност по професионално унищожаване на вредители лица, одобрени от МЗ за професионална употреба. Безопасни са за хора, животни и околна среда, съобразно EC, МЗ, ДВСК и РИОКОЗ /ХЕИ/.

С какви цени и отстъпки са предлаганите ДДД услуги?

Цените на пръскане на паркове, зелени площи, поляни, игрища, детски площадки, стадиони, тенис кортове, спортни и фитнес клубове, се определят от изискванията за обекта, типа желана обработка, вид вредител, местоположение, площ, гъстота на популация, избор на препарат, потребност от определен режим на профилактика и рисков фактор на средата.

Точните цени на обработки се формулират при разговор, поради голямото различие във вид на желаните услуги, условия и квадратура на площта. След коментар с вас, ще ви ориентираме за приблизителни цени и ще направим безплатно посещение, с мониторинг на място. С него ще определим веднага факторите, определящи окончателно цената на исканата обработка.

При абонамент, обработки, включващи повече от един вид ДДД услуги, третиране на няколко обекта или терени, както единични обекти с повече площ, цените за обработки към нашите клиенти, са с ползване на отстъпки в особено големи размери.

Как да поръчам ДДД услуги и кога ще дойдете да пръскате?

В паркове, стадиони, тенис кортове, зелени площи, детски площадки, игрища и терени, обработките са съобразени с работния ритъм на обекта. В сгради и обекти с работен график, за спазване на карантинния период на препарата, обичайни са неработни часове, събота и неделя. Обработки в помещения с постоянно работно време, се правят с точкуване, без нужда от прекъсване в работния цикъл. Времето за третиране зелени терени се уточнява в коментар.

При желание за обработка, определяме предварително някой от близките дни, според удобно за вас и съобразено с графика ни време. При абонаментен договор за профилактика, датите на обработка се залагат в споразумението. Специалистите от фирмата извършват услуги по пръскане срещу вредители в работни, почивни дни, както в работно и извънработно време.

Етикети:

  • паркове, стадиони, тенис кортове, ДДД, вредители, услуги, тревни, площи, кърлежи, зелени, терени, спортни, ливади, пръскане, инсекти, пръскане, лиценз, хлебарки, фирма, дървеници, мравки, бълхи, гризачи, инсекти, зали, плъхове, обезпаразитяване, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация, обработки, фирми, гаранция, терени, мишки, спортни, клубове, фитнес, uslugi, pruskane, grizachi, obrabotki, parkove, stadioni, kortove, tenis, zali, sportni, centrove, sgradi, hlebarki, nasekomi, insekti, obezzaraziavane, licens, garancia, firmi, DDD, protokol

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

W3C | XHTML 1.0 v ::  Copyright: Инсекта Миланови©  2012-2919 г. Всички права запазени!  ::  Условия за ползване  Криейтив Комънс договор