ДДД пръскане в блокове и кооперации. Пръскане за хлебарки в блокове и входове, телефон 0885 873400  

ДДД пръскане в блок и кооперация.

ИНСЕКТА МИЛАНОВИ

ДДД. УСЛУГИ.

ДДД услуги в блокове, вход и кооперации. Пръскане на общи, прилежащи помещения, мазета, стълби и тавани.

Пръскане в блокове, входове и кооперации.

Общите части за пръскане против вредители в блокове, входове и кооперации са стълби, мазе, изби, щрангове, абонатни станции, кухини, канали, общи тераси, абонатни станции, тръби, котелни помещения, шахти, асансьорни шахти, таван, покрив, подземни гаражи, подпокривни пространства и други прилежащи помещения.

ДДД договор. Снимка.

Пръскане в блокове.

Блоковете и кооперациите събират хора, създаващи условия за живот на жилищни вредители. Освен апартаментите, те населват прилежащи помещения. Общите части са магнит за тях със своята влажност, близост до храна, тъмнина, топлина и спокойствие за гнездене.

Често се обезпаразитяват апартаменти против вредители - хлебарки, дървеници и насекоми, но пръскане на общите части в блокове, входове и кооперации остава назад. Тогава тези вредители се изнасят в прилежащите помещения и се превръщат в бомба със закъснител.

Най-често срещани вредители за пръскане в блокове и кооперации са хлебарки, дървеници, бълхи и мравки. Мазета, шахти и тавани приютяват гризачи и насекоми: мишки, плъхове, хлебарки, бълхи, комари и скорпиони. Под покрива скитат гълъби, пренасящи дървеници, кокошинки, въшки, бълхи, акари и перояди. Общите части стават жива заразна среда, която бавно плъзва обратно към апартаментите.

Лицензирана ДДД Фирма Инсекта Миланови Контрол, е фирма, с разрешение от ХЕИ/РИОКОЗ да извършва ДДД услуги по пръскане срещу хлебарки, насекоми и обработки против гризачи в обществени, домашни обекти, блокове, кооперации, входове, прилежащи помещения и др.

Срещу какви вредители е обработката на прилежащи части?

Обичайната обработка в блокове и кооперации е опръскване на общи части - стълбище и комунални мазета. В процедурата стандартно се залага пръскане срещу хлебарки, мравки и залагане на примамки срещу вредни гризачи: мишки и плъхове.

Мазетата, с тръбите за топла и студена вода, са основната магистрала на вредители, извиращи от тях. Нерядко избите са обител за котки и кучета, създаващи през лятото огнища на бълхи. Добре е да се потърси допир с община за отстраняване на животните, преди извършване на опръскване против бълхи.

Мазетата и избите са гнездо на вредители. При влажно време или наводняване, лятото ги пълни с комари, бързо нападащи блока по етажите. Влагата привлича и скорпиони. Тези инсекти се овладяват чрез няколко пръскания с целеви препарати.

Постоянен източник на вредители са шахти, канали и абонатни станции. В топлата, влажна и тъмна обстановка там гъмжи от хлебарки, плъхове, мишки и бълхи. Тавани и подпокривно пространство се обитават от гълъби, прилепи или покривни плъхове. Гълъбите създават куп проблеми, с пренасяните вредители: краста, алергии, дерматити и зарази.

Каква подготовка трябва да се извърши за пръскането?

Като начало, преди пръскането е необходимо да се предупредят всички обитатели на блока или кооперацията, че предстои обработка. Стандартно се слага обява, че на мястото ще пристигне ДДД фирма, която ще извърши пръскане срещу хлебарки и гризачи по стълбища, комунални мазета, общи и прилежащи части, в конкретен ден и час.

Домоуправителят на блока е добре да подготви достъп до помещенията, които ще бъдат обработени. Необходими са ключове от общото мазе, абонатни станции, шахти, тавани, а при желание на живущите за включване в пръскането, ключове от собственици на частни мазета или дворове, желаещи включване в третирането.

Нерядко, живущите желаят да бъде обработен прилежащ зелен терен, градина или поляна, срещу кърлежи, комари, бълхи или обработка против плевели, преди прекопаване. Това се договаря предварително, като до терена или двора, при необходимост, се осигурява достъп.

Колко време ще отнеме процедурата по обезпаразитяване?

Обработката на блок, вход или кооперация се извършва бързо. Нашата ДДД фирма разполага с високо технологична апаратура за пръскане срещу вредители, която позволява фокусирана обработка с целеви препарати и спестява време на клиентите.

Стандартна обработка на осем етажен блок, с включено пръскане срещу хлебарки, мравки и залагане на отрови срещу вредни гризачи, мишки и плъхове отнема средно половин час. Ако в третирането се включат и частни мазета, това не отнема много допълнително време.

При желание на живущите да включат и частни апартаменти за опръскване, времето за обработка зависи от броя, размера на апартаментите и вида на вредителите, за които ще се обработва. Стандартната обработка на стаи и апартаменти е срещу хлебарки и мравки, но при желание, може да се обезпаразити срещу дървеници, оси, стършели или целеви вредител.

Ако в договорката е заложена обработка на зелен терен, времето за обработване зависи от големината на площта и вида на желаната обработка. Като цяло, при добра организация от страна на стопаните и домоуправителя, една масивна обработка на всички части от блока, входа или кооперацията, може да протече с минимален разход на време.

Какви са цени и отстъпки за пръскане в блокове и кооперации?

Цените на пръскане срещу хлебарки и залагане на примамки срещу гризачи, плъхове и мишки в блокове, входове и кооперации, се определят главно от броя на етажите, вида и броя обработвани помещения. Все пак, може да се определи някаква ориентировъчна цена за стандартен жилищен вход, със средна етажност и стандартни прилежащи помещения.

При пръскане на мазе, шахти, под таванно пространство, щрангове и комунални мазета, цени за обработка на вход срещу стандартни вредители, могат да варират в диапазон 80 - 120 лв., като цената от 120 лв. за пръскане, важи при включени всички частни мазета в обработката.

При нестандартни условия в блока, висока етажност, желание за обработка на зелени части, допълнителни части, обработка срещу целеви вредители, пръскане на подземни гаражи и други опции, цените за обработка се договарят спрямо конкретните искания на стопаните и условията на средата. ДДД цените за опции при обработка на входове са с големи отстъпки.

Ако живущите в блока желаят да включат опръскване на апартаментите и стаите в услугата към обработка на кооперацията, ползват силно преференциални цени за обезпаразитяване. Когато към обработката на входа се организират всички апартаменти или по-голяма част от тях, цена за пръскане на апартамент може да падне над 50% и повече, до пр. цена 10-15 лв. При включване на единични апартаменти за пръскане, отстъпката също е много висока.

Има ли гаранция след пръскането и за колко време важи?

При третиране и пръскане срещу хлебарки, мравки, дървеници и бълхи, при спазване на процедурата за необходимост от две обработки, покриващи периодите на излюпване на яйцата, ние издаваме гаранция за едногодишно действие на обработката срещу вредителя.

За да важат гаранционните условия, вие трябва да следвате съветите за превантивни мерки, описани в издавания от нас протокол. Вредителите са устойчиви и упорити, веднъж намерили удобно място, ще искат да се върнат. Спазите ли обаче препоръките ни, това няма да стане.

В зависимост от рисковия фактор на средата, може да се наложи годишна обработка с цел профилактика. След пръскане на входа, се издава протокол. В него се описват извършените дезинсекция и дератизация, ползваните препарати и препоръки за превенция. В протокола има и насоки за необходимото време за запечатване, проветряване и безопасност.

Кои други части от сградата могат да се опръскат?

Често в сградите с ново строителство има прилежащи към сградата допълнителни пристройки, помещения или различни по размер подземни гаражи.

Подземните гаражи са особено рисков източник на вредители: насекоми и гризачи. Там често се настаняват плъхове и мишки, причиняващи структурни повреди по сградата, включително по колите, изгризвайки автомобилни ел инсталации, пластмаси, кожи, гуми, кабели и уреди.

При нападение от подобен вид, може да се направи обработка срещу гризачи като единична услуга или включена в комплексното пръскане против вредители на кооперацията. Същата услуга за целева обработка, може да бъде приложена и при нападение от жаби, влечуги или други вредители, плъзнали в гаражи, дворове, зелени терени и пристройки от блока.

Кога можете да дойдете за да пръскате?

При обаждане от клиент, ние реагираме максимално бързо, определяйки някой от близките дни за обработка на входа, блока или кооперацията, в удобно за вас и графика ни време.

При особено тежки случаи на нападение от вредители, имаме възможност да реагираме и по спешност. Това касае някои опасни събития, свързани с нападение и натравяне от дървеници, внезапен прилив на нетипични вредители и др. ситуации. В такива случаи, при налична за нас времева и териториална възможност, тръгваме към вас на момента.

В по-стандартни ситуации, след взаимно уточняване, определяме предварително точен час на обработка и ден. Нашите специалисти извършват услуги по пръскане срещу вредители и обезпаразитяване в работни, почивни дни, както в работно и извънработно време.

Етикети:

  • пръскане, блокове, входове, кооперации, ДДД, услуги, фирма, лиценз, хлебарки, мравки, дървеници, инсекти, плъхове, мишки, гризачи, стълби, мазе, изби, абонатни станции, кухини, канали, тераси, абонатни станции, тръби, щрангове, котелни, помещения, шахти, асансьорни шахти, таван, подземни гаражи, прилежащи, гаражи, подземни, фирми, обработки, гаранция, покрив, obrabotki, uslugi, licens, firmi, blok, garancia, protokol, vhod, stalbi, tavan, hlebarki, grizachi, DDD, maze, mishki, plahove, pokriv

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

W3C | XHTML 1.0 v ::  Copyright: Инсекта Миланови©  2012-2919 г. Всички права запазени!  ::  Условия за ползване  Криейтив Комънс договор