ДДД услуги в кина. Унищожаване на вредители, телефон 0885 873400  Миланови

ДДД услуги в кина, зали, салони и шоурум.

ИНСЕКТА МИЛАНОВИ

ДДД. УСЛУГИ.

ДДД услуги в киносалони, изложбени зали, кина, театри, салони, шоурум зали и прилежаща площ.

ДДД услуги в салони, зали, театри, кина и шоуруми.

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол е фирма, с лиценз от РИОКОЗ (ХЕИ) за професионално унищожаване на вредители в салони, зали, кина, театри, шоурум, изложбени центрове, битови, обществени обекти и терени. ДДД услугите са еднократни или обработки с абонамент. ДДД услугите са дезинфикция, дезинсекция и дератизация, на изгодни цени, с ред отстъпки.

След обработки и пръскане срещу вредители, фирмата ни издава протокол за извършена обработка, с договор, гаранция и фактура. Протоколът за обработки по дезинфекция, дезинсекция и дератизация е документ, изискван за обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки. Той е съгласуван с изискванията на РИОКОЗ /ХЕИ/ и ДВСК, по Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12).

ДДД услуги за дома. Снимка.

ДДД услуги в зали и салони

Специалистите ни извършват обработки по обеззаразяване, унищожаване на насекоми (обезпаразитяване), борба с вредни гризачи, пръскане на площи за кърлежи, растителна защита, отпъждане на животни, птици, влечуги и други ДДД услуги.

Дезинсекцията включва услуги по унищожаване вредни насекоми, с пръскане срещу хлебарки, дървеници, мравки, оси, стършели, скакалци, бълхи, комари, мухи и инсекти. Дератизация е услуга за унищожаване на вредни гризачи: мишки, плъхове и някои диви вредители. Дезакаризация е пръскане на обекти и площи, против кърлежи и акари.

ДДД фирмата извършва услуги с най-новите качествени, одобрени от МЗ и безопасни препарати за пест-констрол, с дългосрочно действие за максимално успешен резултат.

В ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол, работят опитни специалисти, със сертификати за пест контрол и дълъг опит в областта унищожаване на вредители. Внимаваме за качеството на всички ДДД услуги и се радваме да ви предложим отлични цени за предлаганите ДДД обработки, с изгодни отстъпки.

Какви вредители и обработки са характерни за кина, салони и зали?

Места, характерни с високо текучество на хора се нападат от различни вредители, насекоми и гризачи. В градска среда, отвън могат да бъдат внесени бълхи, а мазетата да се нападнат от гризачи: мишки и плъхове. При наличие на места за храна, сградите се нападат от жилищни насекоми, хлебарки, мравки, молци и характерни за дома инсекти.

Често шоурум помещения и зали се намират в околността на града, върху зелен терен. Тези зелени площи са среда на скакалци, кърлежи, комари, мухи, мишки, плъхове и влечуги. По тераси, стени и под покриви могат да гнездят оси или стършели, а таван и под покривна площ се обитава от птици, носещи акари, дървеници, кокошинки и паразити, източници на зарази.

За унищожаване на вредители или превенция, обектите могат да се третират с целеви или профилактични обработки - дезинфекция (обеззаразяване), дезинсекция (обезпаразитяване) и дератизация (унищожаване на гризачи). ДДД обработките са с точна честота на третиране, според вида вредители, гъстотата на популацията и рисков фактор на средата.

Какви документи ще получите след извършените ДДД услуги?

При извършване на ДДД услуги, фирмата предлага еднократно третиране или абонаментен договор за поддръжка. ДДД договор за абонамент се сключва, при нужда от регулярно, превантивно и профилактично третиране за вредни насекоми, гризачи, акари и вредители. При всяка профилактика се издават гаранция, протокол за извършена ДДД услуга и фактура.

Абонаментен договор за ДДД услуги включва безплатен мониторинг и оглед на място, за оценка специфичните условия на средата и заселеността с вредители. След нея, на клиента се предлага индивидуална програма за ДДД услуги, с периодичен годишен режим на обработки. Обработките са с подходяща за условията в средата честота на третиране.

При обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, се сключва съответния ДДД договор. След третиране се издава протокол, изискван от РИОКОЗ / ХЕИ и ДВСК, Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12). В протокола са описани извършените услуги, вида на ползвания препарат и метода на обработка.

Какъв лиценз притежава ДДД Фирма Инсекта Миланови?

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол, е фирма, с лиценз за професионално унищожаване на вредители. Фирмата е регистрирана от МЗ под №60-00-23, с оторизация да извършва дейности и професионални услуги по ДДД: дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация.

Лизензът разрешава извършване на ДДД обработки и издаване на протокол, отговарящ на изискванията на РИОКОЗ (ХЕИ), МЗ, ДВСК и НЦЗПБ за обект, подлежащ на задължителна месечна обработка, по Наредба №3 на МЗ.

Лицензът обхваща и препаратите, които се употребяват от фирмата. Това са професионални препарати за пест контрол, ползващи се само от упълномощени, оторизирани за дейност по професионално унищожаване на вредители лица, одобрени от МЗ за професионална употреба. Безопасни са за хора, животни и околна среда, съобразно EC, МЗ, ДВСК и РИОКОЗ /ХЕИ/.

С какви цени и отстъпки са предлаганите ДДД услуги?

Цените на пръскане на зали, салони, кина, шоурум, изложбени зали и прилежащи помещения и терени, се определят от типа на исканата обработка, местоположение, площ, място, вид вредител, гъстота на популация, квадратура, избора на препарат и рисков фактор на средата.

Точните цени на обработки се формулират при разговор, поради голямото различие във вид на желаните услуги, условия и квадратура на площта. След коментар с вас, ще ви ориентираме за приблизителни цени и ще направим безплатно посещение, с мониторинг на място. С него ще определим веднага факторите, определящи окончателно цената на исканата обработка.

При абонамент, обработки, включващи повече от един вид ДДД услуги, при третиране на няколко обекта или терени, както единични обекти с повече площ, цените за обработки към нашите клиенти, са с ползване на отстъпки в особено големи размери.

Как да поръчам ДДД услуги и кога ще дойдете да пръскате?

В кина, салони, зали, помещения за изложба и шоурум, обработките са съобразени с работното време на обекта. Необходимо е да се спази карантинния срок след обработката, за затваряне на помещението и последващо проветряване, в зависимост от характера на ползвания препарат. Характерно време за обработки са извънработни часове, събота и неделя.

За поръчка на услуги или консултация, е достатъчно единствено да ни потърсите на долупосочените телефон или имейл, задавайки въпроса, който ви интересува. Там ще ви посрещне наш специалист, на разположение да ви даде необходимата информация.

При желание за обработка, ще определим предварително някой от близките дни, според удобно за вас и съобразено с графика ни време. Специалистите от фирмата извършват услуги по пръскане срещу вредители в работни, почивни дни, както в работно и извънработно време.

Етикети:

  • ДДД, услуги, кина, зали, киносалон, салони, изложби, шоурум, вредители, помещения, бълхи, инсекти, пръскане, хлебарки, лиценз, дървеници, мравки, кърлежи, гризачи, мишки, плъхове, обезпаразитяване, дезинфекция, дезинсекция, оси, дератизация, треви, дезакаризация, обработки, фирми, гаранция, терени, зелени площи, фирма, DDD, uslugi, pruskane, grizachi, obrabotki, hlebarki, nasekomi, kina, zali, saloni, showroom, obezzaraziavane, licens, firmi, tereni, garancia, protokol, dvor, trevi, ploshti

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

W3C | XHTML 1.0 v ::  Copyright: Инсекта Миланови©  2012-2919 г. Всички права запазени!  ::  Условия за ползване  Криейтив Комънс договор