ДДД договор. ДДД договор, телефон 0885 873400  Миланови

ДДД договор.

ДДД договор. Договор за единични ДДД услуги. ДДД договор за абонамент. Договор за месечни обработки и протокол.

ДДД договор.

ДДД договор е договор, който се сключва между нашата лицензирана фирма и клиента. ДДД договора се оформя, при извършване на ДДД услуги от страна на фирма Инсекта Миланови, за извършване на обработки по дезинфекция, дезинсекция, дератизация или дезакаризация.

ДДД договорът документира и договаря вида на извършеното третиране, честотата и вида на обработката, както използваните за ДДД услугата препарати. Сключване на договор с фирмата за ДДД услуги, позволява и последващото издаване на протокол за извършена ДДД обработка и третиране, с гаранция и фактура за извършената услуга.

Протоколът за извършени обработки по дезинфекция, дезинсекция и дератизация е документ, изискван за обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки. Протоколът за обработка, е съгласуван с изискванията на РИОКОЗ /ХЕИ/ и ДВСК, по Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12)

Кога се сключва единичен ДДД договор?

Единичен ДДД договор най-често се сключва, когато клиентът има еднократна потребност от извършване на ДДД услуга, за третиране на конкретни вредители.

Единичният ДДД договор е с включена гаранция за извършената от фирмата ДДД услуга, фактура и протокол за осъщественото третиране. В ДДД протокола, се описват използваните ДДД препарати за осъществяване на обработката срещу вредителя.

Издаването на единичен ДДД договор за обработка, не изключва възможността, при необходимост, да се премине към последващ ДДД договор за абонамент и поддръжка.

Какво е ДДД договор за абонамент?

ДДД договор за абонамент се сключва, при необходимост от регулярно, превантивно и профилактично третиране срещу вредни насекоми, гризачи, акари и други вредители.

Абонаментен договор за ДДД услуги, включва предварителен мониторинг и оглед на място, за оценка специфичните условия на средата и заселеността с вредители. След нея, на клиента се предлага индивидуална програма за ДДД услуги, с периодичен годишен режим на обработки. Обработките са с подходяща за условията на средата честота на третиране.

ДДД договори за абонамент, се придружават от гаранция за всяка извършена обработка, както протокол за извършена ДДД услуга по третиране и фактура за извършената услуга.

При обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, се сключва съответния ДДД договор с протокол, по изискванията на РИОКОЗ /ХЕИ/ и ДВСК, по Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12).

Какъв тип ДДД договор е подходящ за мен?

Ако имате нужда от еднократно третиране, вероятно ще пожелаете да изберете договор за единична ДДД услуга, с протокол за третиране и фактура.

Ако желаете регулярно третиране за унищожаване на вредители, с дейности по превенция и профилактика срещу вредни насекоми, гризачи и акари или притежавате обект, подлежащ на месечни обработки, по-подходящ за Вас е абонаментен ДДД договор.

Формата за сключване на договор е за определен, описан в него срок, споразумян от двете страни. Договорът не ви обвързва с безсрочно ползване, след изтичането. Договорът е изцяло съобразен с потребността и нуждите на клиента, за необходимата ДДД услуга.

Ако имате въпроси или колебания, относно типа подходящ за вас договор, необходимо е единствено да звъннете на посочения телефон или да ни пишете. Ще ви отговори наш консултант, който е на разположение за информация, по всички възникнали у Вас въпроси.

Какъв е лицензът на ДДД фирма Инсекта Миланови?

ДДД Фирма Инсекта Миланови Контрол, е регистрирана от МЗ под №60-00-23, с лиценз да осъществява дейности по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация.

ДДД лизензът ни позволява извършване на ДДД обработки, с последващо издаване на прилежащ протокол. Протоколът е по изискванията на РИОКОЗ (ХЕИ), МЗ, ДВСК и НЦЗПБ за обекти, подлежащи на месечни обработки, по Наредба №3 на МЗ (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12), с фактура за извършената услуга.

Лицензът на ДДД фирма IM Control е свързан и с ползваните препарати, одобрени от МЗ и употребявани единствено за професионална употреба. Препаратите са позволени да се ползват само от лица, преминали специализирано обучение за работа с тях. Те са безопасни за хора, животни и околна среда, по изискванията на EC, МЗ, ДВСК и РИОКОЗ /ХЕИ/.

Етикети:

ДДД, ДОГОВОР, АБОНАМЕНТ, ДДД ДОГОВОРИ, фирма, месечни обработки, протокол, фирми, лиценз, ddd, firma, dogovor, licens, firmi, mese4ni obrabotki, protokol; фонетика: ooo ofhflf, ofhflf,r m,fjfuf. br,;d br,;r - вероятно търсите ддд договор протокол фирма или фирми

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

W3C | XHTML 1.0 v ::  Copyright: Инсекта Миланови©  2012-2919 г. Всички права запазени!  ::  Условия за ползване  Криейтив Комънс договор