ДДД услуги в заведения и ресторанти. ДДД услуги пръскане в заведения, телефон 0885 873400  

Дезинсекция в ресторанти и заведения за хранене.

ИНСЕКТА МИЛАНОВИ

ДДД. УСЛУГИ.

ДДД услуги за заведения, кухни и обекти за хранене.

ДДД услуги в заведения, ресторанти, кухни, барове и хранителни обекти.

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол е фирма, с лиценз от РИОКОЗ (ХЕИ) за професионално унищожаване на вредители в заведения и обекти за храна, ресторанти, кухни, пицарии, закусвални, механи, сладкарници, барчета, нощни клубове, барове, дискотеки, бърза закуска, капанчета и столове. ДДД услугите са еднократни или абонаментни. Извършваме дезинфикция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на изгодни цени, с ред отстъпки.

След третиране и пръскане за вредители, фирмата ни издава протокол, с договор и фактура. Протокол за обработки по дезинфекция, дезинсекция, дератизация е важен документ за хранителни обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, съгласуван с исканията на РИОКОЗ /ХЕИ/, Агенция по Храните и Наредба №3 на МЗ (чл.18, приложение №4, ДВ бр.12).

ДДД услуги в ресторанти и кухни. Снимка.

ДДД услуги в кухни

При сключване на договор с абонамент, ДДД фирмата ни поема отговорността за свеждане популацията вредители, насекоми и гризачи, в договорената площ до минимум. Третираме за обичайни сезонни вредители, както инцидентните паразити.

Дезинсекцията включва услуги по унищожаване и пръскане срещу хлебарки, дървеници, мравки, оси, стършели, скакалци, бълхи, комари, мухи и инсекти. Дератизация е услуга за унищожаване на гризачи: мишки, плъхове и др. Пръскане на терени и площи против кърлежи и акари е дезакаризация.

ДДД фирмата извършва услуги с най-новите качествени, одобрени от МЗ и безопасни препарати за пест-констрол, с дългосрочно действие за максимално успешен резултат.

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол разполага с опитни специалисти, със сертификати за пест контрол и дълъг опит в областта унищожаване на вредители. Поддържаме качество за всички ДДД услуги и се радваме да предложим отлични цени за третиране, с изгодни отстъпки.

Какви вредители са характерни за хранителни обекти?

Хранителните заведения и кухни се обработват с интензивна, ежемесечна честота, поради завишената си привлекателност за инсекти и гризачи. В ресторанти, барчета и заведения има високо текучество на хора, зареждат се храни и продукти. С кутии, кашони и стоки обичайно се внасят яйца на хлебарки и вредители, които след дни се излюпват и нападат обекта.

Мазета, приземни помещения, етажи, складове за храна и кухни в заведенията, са прицелна точка за гризачи, мишки и плъхове. Те увреждат, заразяват продуктите и нагризват кабели на уреди, нанасяйки големи финансови, стопански и здравни щети на собственика.

През лятото, в заведенията плъзват жилещи насекоми, сезонни инсекти, мравки, оси, стършели и мухи. Рискът от насекоми се повишава, ако заведението разполага с външна градина, детски кът, двор или зелен терен. Външни маси гъмжат от мухи, нападащи клиентите. Вечер лампите привличат облаци комари, особено при близост на обекта до вода или прилежащ басейн.

Зелените площи, присъстващи често в модерни заведения, ресторанти, пицарии, барове и механи, са нов извор на вредители. Тревни терени и градини се нападат от кърлежи, влечуги, гризачи и подземни вредители, къртици и сляпо куче, нараняващи градини и озеленяването.

Какви са обработките в заведения, според сезонните вредители?

ДДД фирма Инсекта Миланови извършва в заведения всякакви ДДД услуги по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация. Ние сме на ваше разположение за единична обработка при инцидент или за услуги с абонаментен договор, с ежемесечна профилактика.

При абонаментен договор за обработка, през зимата извършваме стандартна сезонна дезинсекция на обекта за хлебарки и дератизация за плъхове и мишки. Срещу хлебарки се извършва опръскване на помещения, щрангове, хладилници, перални, сушилни, мазета, складове, канализация, санитарни помещения, мивки, щрангове за парно, тръби и др.

Кухня, помещения с постоянно работно време, ел уреди, микровълнови фурни, техника и рискови помещения се обработват чрез точкуване, с професионални пест гел препарати, които не изискват затваряне, карантина или прекъсване на работния процес в заведението.

Професионален пест гел за точкуване против хлебарки. Снимка. Снимка.

Пест гел за точкуване

В мазета и кухни през зимата се поставят примамки и капани за гризачи. В кухнята не трябва да се поставят отрови, поради безопасност. Там се зареждат капани, по изискванията от санитарните органи и агенция по храните. Предлагаме и почистване от уловените гризачи.

През лятото, ние третираме регулярно абонираните заведения за сезонни вредители. В пика на мухите, освен стандартните обработки за хлебарки и гризачи, профилактираме срещу мухи. Настъпи ли сезона на кърлежи, превантираме срещу тях. Всеки месец правим профилактика срещу сезонни вредители, а при наличие на инцидентни, идваме по сигнал да ги отстраним.

ДДД услугите от фирмата се извършват със съвременна техника и най-новите в бранша професионални препарати за пест контрол. Това ни позволява да третираме бързо и да ви дадем гаранция, поемайки контрол върху вредителите в обекта.

Препаратите ни са одобрени от МЗ, безопасни за животни, хора и околна среда. Те са произведени от водещи английски, италиански, немски и френски фирми в областта на пест контрола. Вида препарат и метод на третиране се описват в прилежащия протокол за обекта.

Какви документи ще получите след извършените ДДД услуги?

Специалистите ни извършват обработки по дезинфекция (обеззаразяване), унищожаване на вредни насекоми и инсекти (обезпаразитяване), борба с гризачи, пръскане на площи за кърлежи, отпъждане на съсели, птици, змии, борба с плевели и други ДДД услуги.

При хранителни обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, се сключва ДДД договор. След третиране се оформя протокол, изискван от РИОКОЗ / ХЕИ и ДВСК, Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12). В протокола са описани извършените ДДД услуги, вида на ползвания препарат и метода на обработка.

Уточнение по абонамента. Често клиента е с впечатление, че ДДД фирмата отговаря само за пръскане против хлебарки и мишки. Тази информация е неточна. При абонамент, нашата ДДД фирма отговаря за всички вредители. Ние третираме ежемесечно според паразитите в сезона. Появят ли се в обекта други вредители, третираме заведението без допълнително заплащане.

Какъв лиценз притежава ДДД Фирма Инсекта Миланови?

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол, е фирма, с лиценз за професионално унищожаване на вредители. Фирмата е регистрирана от МЗ под №60-00-23, с оторизация да извършва дейности и професионални услуги по ДДД: дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация.

Лизензът засяга ДДД услуги с издаване на протокол, по изискванията от РИОКОЗ (ХЕИ), МЗ, ДВСК и НЦЗПБ за обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, Наредба №3/МЗ.

Лицензът третира и препаратите, употребявани от фирмата. Те са професионални препарати за пест контрол, ползващи се само от упълномощени, оторизирани за дейност по професионално унищожаване на вредители лица, одобрени от МЗ за професионална употреба. Безопасни са за хора, животни и околна среда, съобразно EC, МЗ, ДВСК и РИОКОЗ /ХЕИ/.

С какви цени и отстъпки са предлаганите ДДД услуги?

Цените на пръскане на заведения, обекти за храна, ресторанти, пицарии, сладкарници, места за бърза храна, кухни, закусвални, механи, капанчета, барчета и клубове с консумация на храна, се определят от типа искана обработка, местоположение, площ, вид вредител, гъстота на популацията, квадратура, избор на препарат и рисков фактор в средата.

Точните цени на обработки се формулират при разговор, поради голямото различие във вид на желаните услуги, условия и квадратура на площта. След коментар с вас, ще ви ориентираме за приблизителни цени и ще направим безплатно посещение, с мониторинг на място. С него ще определим веднага факторите, определящи окончателно цената на исканата обработка.

При абонамент, обработки, включващи повече от един вид ДДД услуги, при третиране на няколко обекта или терени, както единични обекти с повече площ, цените за обработки към нашите клиенти, са с ползване на отстъпки в особено големи размери.

Как да поръчам ДДД услуги и кога ще опръскате?

В заведения, ресторанти, кухни и обекти за хранене, обработките са съобразени с работното време на обекта. Необходимо е да се спази карантинния срок след обработката, за затваряне на помещението и последващо проветряване, в зависимост от характера на ползвания препарат. Характерно време за обработки са извънработни часове, събота и неделя.

При постоянно работно време на обекта или желание от страна на клиента, обработките за вредители се извършват в работно време. В тези случаи методът на третиране не е пръскане, а точкуване с гел. Гел препаратите за пест контрол против инсекти са високо качествени, ефикасни и не изискват карантинен срок, затваряне или освобождаване на помещенията.

За поръчка на услуги или консултация, е достатъчно единствено да ни потърсите на долупосочените телефон или имейл, задавайки въпроса, който ви интересува. Там ще ви посрещне наш специалист, на разположение да ви даде необходимата информация.

При желание за обработка, ще определим предварително някой от близките дни, според удобно за вас и съобразено с графика ни време. Специалистите от фирмата извършват услуги по пръскане срещу вредители в работни, почивни дни, както в работно и извънработно време.

Етикети:

  • пръскане, кухни, заведения, храна, ресторанти, ХЕИ, столове, пицарии, механи, барове, клубове, протокол, закусвални, обекти, сладкарници, ДДД, услуги, вредители, бърза закуска, бързо хранене, документ, Агенция по Храните, ДВСК, задължителни месечни обработки, помещения, мишки, гризачи, инсекти, хлебарки, договор, абонамент, лиценз, дървеници, мравки, кърлежи, плъхове, обезпаразитяване, дезинфекция, дезинсекция, оси, дератизация, дезакаризация, обработки, фирми, терени, РИОКОЗ, фирма, стършели, бълхи, restorant, zavedenie, bar, protokol, pruskane, grizachi, obrabotki, hlebarki, nasekomi, dokument, DDD, uslugi, dvor, trevi, obezzaraziavane, licenz, firmi, tereni, garancia, dogovor

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

W3C | XHTML 1.0 v ::  Copyright: Инсекта Миланови©  2012-2919 г. Всички права запазени!  ::  Условия за ползване  Криейтив Комънс договор