ДДД услуги в хотели и общежития Пръскане за хлебарки в хотели и общежития, телефон 0885 873400

Пръскане в хотели, мотели и общежития.

ИНСЕКТА МИЛАНОВИ

ДДД. УСЛУГИ.

ДДД услуги за хотели, мотели, общежития, хотелски комплекси и почивни станции.

ДДД услуги в хотели, мотели, общежития и станции.

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол е фирма, с лиценз от РИОКОЗ (ХЕИ) за професионално унищожаване на вредители в хотели, мотели, обжежития, почивни станции, санаториуми, хотелски комплекси, хостели, домове за настаняване и прилежащи помещения, заведения, кухни, зелени площи, басейни, зали, игрища, кортове, ресторанти, градини, детски кътове, подземни гаражи и пристройки. ДДД услугите са еднократни или абонаментни. Извършваме дезинфикция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на изгодни цени, с ред отстъпки.

След третиране и пръскане за вредители, фирмата ни издава протокол, с договор и фактура. Протокол за обработки по дезинфекция, дезинсекция, дератизация е важен документ за хранителни обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, съгласуван с исканията на РИОКОЗ /ХЕИ/, Агенция по Храните и Наредба №3 на МЗ (чл.18, приложение №4, ДВ бр.12).

Пръскане за хотели. Снимка.

ДДД услуги за хотели

При сключване на договор с абонамент, ДДД фирмата ни поема отговорността за свеждане популацията вредители, насекоми и гризачи, в договорената площ до минимум. Третираме за обичайни сезонни вредители, както инцидентните паразити.

Дезинсекцията включва услуги по унищожаване и пръскане срещу хлебарки, дървеници, мравки, оси, стършели, скакалци, бълхи, комари, мухи и инсекти. Дератизация е услуга за унищожаване на гризачи: мишки, плъхове и др. Пръскане на терени и площи против кърлежи и акари е дезакаризация.

ДДД фирмата извършва услуги с най-новите качествени, одобрени от МЗ и безопасни препарати за пест-констрол, с дългосрочно действие за максимално успешен резултат.

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол разполага с опитни специалисти, със сертификати за пест контрол и дълъг опит в областта унищожаване на вредители. Поддържаме качество за всички ДДД услуги и се радваме да предложим отлични цени за третиране, с изгодни отстъпки.

Какви вредители са характерни за хотели?

Контролът върху вредители в хотели е необходим не само поради повишената уязвимост и привлекателност на сградата за насекоми и гризачи, но и поради запазване репутацията на комплекса, която лесно може да бъде наранена от сблъскал се с вредители клиент.

Хотели, почивни станции, комплекси и мотели са места с непрекъсната посещаемост от хора. С багаж, дрехи, обувки и продукти, носени от клиентите често се внасят вредители и яйца на насекоми, затова профилактиката на хотелите в борба срещу вредители е неразделна част от санитарната поддръжка на сградата и прилежащите помещения.

Вътрешните спални помещения в хотелите са уязвими към всички жилищни вредители, бълхи, мравки и хлебарки. Особено опасни за хотелските стаи са дървениците, най-вече при засилен поток на чужденци. Яйца и възрастни форми на дървеници могат да бъдат пренесени от багаж, дрехи и дори обувки. Добре е да се видят и третират рано, преди да се разпространят.

Кухни, интериор, мазета, перални, гаражи и подземни етажи се нападат от гризачи, мишки и плъхове. Гризачите пренасят зарази и нанасят сериозни щети върху структурата на сградата, продукти и техника. Те гризят всичко, което се изпречи на пътя им и могат буквално да изядат хотела или комплекса, при липса на навременна намеса и професионален контрол.

Зелените площи, живи плетове и градини, прилежащи към хотели са източник на външни вредители през пролетно-есенния сезон. Около заведения и басейни кръжат комари, жилещи насекоми, мухи, оси и стършели. Тревни терени и градини се нападат от кърлежи, влечуги, гризачи и подземни вредители, къртици и сляпо куче, нараняващи градини и озеленяването.

Силно застрашени през зима и лято са кухните към хотела и прилежащите заведения: ресторанти, механи, бързи закуски и барове. Те се атакуват интензивно от хлебарки и гризачи, които разнасят заболявания, предизвикват стопански щети и увреждат кабели, техника, храна, продукти, тъкани, декоративни предмети и структура.

Как се третират хотели и станции, според сезонните вредители?

ДДД фирма Инсекта Миланови извършва в хотели и станции ДДД услуги по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация. Ние сме на ваше разположение за единична обработка при инцидент или за услуги с абонаментен договор, с годишна профилактика.

При абонаментен договор за обработка, през зимата извършваме стандартна сезонна дезинсекция на обекта за хлебарки и дератизация за плъхове и мишки. Срещу хлебарки се извършва опръскване на помещения, щрангове, хладилници, перални, сушилни, мазета, складове, канализация, санитарни помещения, мивки, щрангове за парно, тръби и др.

Кухня, помещения с постоянно работно време, ел уреди, микровълнови фурни, техника и рискови помещения се обработват чрез точкуване, с професионални пест гел препарати, които не изискват затваряне, карантина или прекъсване на работния процес в заведението.

В мазета и кухни през зимата се поставят примамки и капани за гризачи. В кухнята не се поставят отрови, за безопасност. Там се зареждат капани, по изискванията от санитарните органи. Предлагаме и почистване на обекта от уловените гризачи.

В топлия сезон се обръща особено внимание на външни вредители. Третират се външни части на сградата, тераси, басейни, треви и др. Обработват се външни заведения, ресторанти и барчета. По оградите може да се постави бариера от дератизационни кутии с примамки срещу гризачи, а във вътрешни кухни се залагат капани и се обработва за инсекти и хлебарки.

През лятото, ние третираме регулярно абонираните комплекси за сезонни вредители. В пика на мухите, освен стандартните обработки за хлебарки и гризачи, профилактираме срещу мухи. Настъпи ли сезона на кърлежи, превантираме срещу тях. Регулярно правим профилактика срещу сезонни вредители, а при наличие на инцидентни, идваме по сигнал да ги отстраним.

ДДД услугите от фирмата се извършват със съвременна техника и най-новите в бранша пест контрол професионални препарати. Произведени са от водещи английски, италиански, немски и френски фирми в областта. Това ни позволява бързо третиране и гаранция за услугата.

Какви документи ще получите след извършените ДДД услуги?

При всички обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, се сключва ДДД договор. След третиране се оформя протокол, изискван от РИОКОЗ / ХЕИ и ДВСК, Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12). В протокола са описани извършените ДДД услуги, вида на ползвания препарат и метода на обработка.

Уточнение по абонамента. Често клиента е с впечатление, че ДДД фирмата отговаря само за пръскане против хлебарки и мишки. Тази информация е неточна. При абонамент, нашата ДДД фирма отговаря за всички вредители. Ние третираме ежемесечно според паразитите в сезона. Появят ли се в обекта други вредители, третираме заведението без допълнително заплащане.

Какъв е лицензът на ДДД Фирма Инсекта Миланови?

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол, е фирма, с лиценз за професионално унищожаване на вредители. Фирмата е регистрирана от МЗ под №60-00-23, с оторизация да извършва дейности и професионални услуги по ДДД: дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация.

Лизензът засяга ДДД услуги с издаване на протокол, по изискванията от РИОКОЗ (ХЕИ), МЗ, ДВСК и НЦЗПБ за обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, Наредба №3/МЗ.

Лицензът третира и препаратите, употребявани от фирмата. Те са професионални препарати за пест контрол, ползващи се само от упълномощени, оторизирани за дейност по професионално унищожаване на вредители лица, одобрени от МЗ за професионална употреба. Безопасни са за хора, животни и околна среда, съобразно EC, МЗ, ДВСК и РИОКОЗ /ХЕИ/.

С какви цени и отстъпки са различните ДДД услуги?

Цените на пръскане на хотели, мотели, почивни станции, комплекси, общежития, домове за настаняване и прилежащи площи, спортни зали, басейни, детски кътове, спа центрове, зелени площи, живи плетове, гаражи и градини, се определят от типа искана обработка, място на обекта, площ, вид вредители, гъстота, квадратура, препарат и рисков фактор на средата.

Точните цени на обработки се формулират при разговор, поради голямото различие във вид на желаните услуги, условия и квадратура на площта. След коментар с вас, ще ви ориентираме за приблизителни цени и ще направим безплатно посещение, с мониторинг на място. С него ще определим веднага факторите, определящи окончателно цената на исканата обработка.

При абонамент, обработки, включващи повече от един вид ДДД услуги, при третиране на няколко обекта или терени, както единични обекти с повече площ, цените за обработки към нашите клиенти, са с ползване на отстъпки в особено големи размери.

Как да поръчам ДДД услуги и кога ще можете да опръскате?

В хотели, почивни станции, комплекси, мотели и общежития, ДДД услугите са съобразени с работното време на обектите. Спазва се карантина след третиране, затваряне на помещенията и проветряване, според препарата. Обичайно време за обработки са неработни часове и дни.

При постоянно работно време на обекта или желание от страна на клиента, обработките за вредители се извършват в работно време. В тези случаи методът на третиране не е пръскане, а точкуване с гел. Гел препаратите за пест контрол против инсекти са високо качествени, ефикасни и не изискват карантинен срок, затваряне или освобождаване на помещенията.

При желание за обработка, ще определим предварително някой от близките дни, според удобно за вас и съобразено с графика ни време. Специалистите от фирмата извършват услуги по пръскане срещу вредители в работни, почивни дни, както в работно и извънработно време.

Етикети:

  • пръскане, хотели, почивни, станции, хотелски, спални, комплекси, мотели, ДДД, ХЕИ, протокол, услуги, вредители, документ, Агенция по Храните, ДВСК, задължителни месечни обработки, помещения, мишки, гризачи, инсекти, хлебарки, договор, абонамент, лиценз, дървеници, мравки, кърлежи, плъхове, обезпаразитяване, дезинфекция, дезинсекция, оси, дератизация, дезакаризация, обработки, фирми, терени, РИОКОЗ, фирма, стършели, бълхи, hotel, motel, stancii, protokol, pruskane, grizachi, obrabotki, hlebarki, dokument, firma, DDD, uslugi, licenz, firmi, garancia, nasekomi, dogovor

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

W3C | XHTML 1.0 v ::  Copyright: Инсекта Миланови©  2012-2919 г. Всички права запазени!  ::  Условия за ползване  Криейтив Комънс договор