Кърлеж. Инсекта Миланови, ДДД фирма за борба с вредители, телефон0885 873400 Инсекта Миланови

Кърлеж. Информация и факти за кърлежа.

Пръскане за вредители, телефон 0885 873400    Унищожаване на кърлежи (пръскане), цени от ДДД фирма Инсекта Миланови Цени   Борба с вредители, промоции Промоции

Кърлеж. Информация »   Кърлежи

ИНСЕКТА МИЛАНОВИ

Кърлеж. Биология на кърлежа.

Кърлеж - анатомия, размножаване и жизнен цикъл. Как се храни кърлежа? Снимки на кърлеж, размножаване и пренасяни болести.

Кърлеж. Информация за кърлежа и черти.

Кърлежът е членестоног паразит, част от семейството на акарите. Той не спада към вида на насекомите, а е роднина на паяците и скорпионите. В света са разпространени над 850 разновидности на кърлежа, а в България се сблъскваме с едва 38 вида. Повечето от тях са твърди кърлежи, а меките кърлежи, като кокошинки и носители на краста са малко на брой.

Кърлеж, върху листо, снимка.
Кърлежът често дебне жертвата си от върха на листо или клон.

Кърлежът е древен вид, оцеляващ успешно до днес. Намерени са налични форми на кърлежи, съществуващи от края на Палеозоя и началото на Мезозоя, паразитирали върху древните влечуги.

Днес кърлежа напада топлокръвни и студенокръвни създания по целия свят. Познат навсякъде, той се адаптира в местни форми и видове. Най-често кърлеж ще видим в диви терени и пасища, но отдавна живее и в града, по паркове и площадки.

Кърлежът няма крила, нито може да подскача. Той се придвижва много бавно към жертвите, изминавайки едва метър или два до тях. При все това, твърдият кърлеж се разпространява все по-масивно по света и продължава да оцелява ефективно.

Къде се крие причината за непоклатимостта му? В неговата биология. Кърлежът е много плодовит, а популацията преживява чудесно несгодите. Съхранен в междинен етап от живота си, той може да издържи дълго за да се развие. Храна му е необходима, но не повече от няколко пъти в живота. И накрая, кърлежът е много, много търпелив, когато чака да се появят жертви.

Какви са жертвите на кърлежа и как ги намира?

Кърлежът напада влечуги, земноводни, птици, животни и хора. Различните видове кърлежи предпочитат определен тип жертви, но изборът им зависи също и от техния жизнен етап.

Жертвата е много важна за кърлежа. Тя ще подсигури неговият живот, преминаване към следващ етап и репродукция. Пропълзял по нея, кърлежът ще се храни без почивки, с дни. Той ще яде само няколко пъти в живота си, затова нападнатата жертва е от голямо значение.

Твърдите кърлежи търсят жертвата си, покатерили се върху растение. Те не могат да подскочат върху нея, затова ще я изчакат да мине и ще паднат незабележимо отгоре й. Ларвите ще се закачат за домакина от земята, нимфата ще се изкачи на ниско растение, а възрастният кърлеж ще изкатери висока трева или храст, откъдето ще причака жертвата.

Намирането на домакин не става случайно. Кърлежът умее да чака, но често се справя бързо с търсенето. За наличие на близки жертви той ползва чувствителни органи. Всички кърлежи притежават сетива, с които улавят издишвания от дъха на жертвата въглероден диоксид. Някои видове кърлежи имат и очи, с които различават форма, нюанс и движение.

Според това колко приемника ползват в живота си, кърлежите са три вида. Еднохостовият кърлеж напада един домакин и остава на него през целия си живот. Двуприемниковите нападат два вида жертви. Като ларва те паразитират по малки бозайници и могат да останат на тях до узряването си в нимфи, а после да атакуват едри животни и добитък.

Повечето от твърдите кърлежи са три-приемникови. Те се хранят във всеки жизнен етап с различен домакин, след което падат на земята за да узреят или снесат поколението си.

Каква е структурата на кърлежа?

Твърдият възрастен кърлеж е с капковидна форма, осем крака, предно хоботче и две очи. Тялото му е защитено с плоскости: една гръбна, две странични и полова. Мъжкият кърлеж притежава хитинов щит, покриващ целият му гръб и коремни планки. Щитът на женския кърлеж е ограничен в част от гърба, позволявайки му по-обилно наяждане с кръв.

Твърдите кърлежи имат четири форми в развитието си, от яйце, през ларва, нимфа и възрастен паразит. Ларвите са мънички, слепи, имат шест крака вместо осем и са без характерната видова окраска. Нимфите са по-големи, крачетата им са порастнали до осем, щитовете са оформени и макар без репродуктивни органи, вече наподобяват големия си родител.

Краката на кърлежа са сегментирани, а първите четири имат дребни вендузи. Пипалцата са оборудвани с важен сетивен орган, разположен в първата свивка на пипалото. Това е малка кухина, със сензорни части, наречена орган на Халер. Чрез нея кърлежа анализира промени в температура, влажност, вещества, отделени от жертвата и издишан въглероден диоксид.

Как се храни кърлежа с кръв?

Възрастните твърди кърлежи имат осем бодливи крачета, с нокът, чрез които се захващат за растенията и приемника, анализирайки повърхността. Предната им част (capitulum), наречена още глава, фалшива глава или муцунка всъщност е удължение на тялото и включва основа, две къси пипала, ”челюсти“ с рогови щипки на върха (chelicerae) и хоботче (hypostome).

Двете къси пипалца, излизащи от фалшивата глава на кърлежа са много подвижни. Те вършат основните движения по време на ядене, но нямат пробивна функция. При хранене крачетата се въртят странично, пазят устата и подпомагат по-дълбокото впиване в жертвата.

Между пипалцата е разположена хранителната част на кърлежа. Тя има долна ножична челюст, с режещи щипки на върха. Челюстната част може да се разделя. Тя дава лостова подпора на щипците и предпазва нежното хоботче. Кърлежът бързо разрязва кожата на жертвата в повърхността с острите си щипки. После впива хоботчето и започва да смуче кръв.

Хоботчето е гъвкаво, с форма на шипесто езиче. По дължината му са разположени бодливи кукички, подобно насочени назад стрелички, които препречват лесното му изтегляне от жертвата. При впиване, от слюнчните жлези се отделя секрет, действащ като местна упойка и ухапването не се усеща. Секретът не предизвиква сърбеж или подуване както при бълхата.

При някои кърлежи, заедно с упойката се отделя и циментиращо вещество. То прилепва кърлежа към жертвата по време на храненето. След като се наяде, веществото се разгражда изцяло в организма на жертвата. Кърлежът се отлепя, измъква хоботчето си и пада на земята, за да продължи развитието си, да узрее към друг етап или да снася яйца.

Как се размножава кърлежа и какви са етапите в живота му?

Животът на кърлежа е изцяло свързан с кръвта. Благодарение на нея той живее, развива се, преобразява се и се размножава. За него тази храна е единствен източник на енергия. Макар да издържа до година глад, той упорито ще търси кръв за стартира своето развитие.

Историята на кърлежа започва от яйчице. То се намира между хиляди, слепени заедно в купчинка, като хайвер. Яйцето е снесено от оплодена женска върху земята, след наяждане.

Яйцето се излюпва и от него се показва ларва. Ларвата е много мъничка, едва половин милиметър и има шест очертани пипала. Тя е умалено копие на възрастния кърлеж и вече е гладна. Скоро намира първата си жертва, обичайно дребен гризач, бозайник или земноводно.

До три дена ларвата е нахранена и се изплъзва на земята за да смели кръвта на спокойствие. С усвояването на храната тялото й нараства и се трансформира. След седем до двадесет дни, тя сменя своята обвивка. На бял свят се появява малка кърлежова нимфа.

Нимфата на кърлежа е дребна като семенце от мак, но има осем крака. Тя също е гладна и търси домакин за да продължи развитието си. Кръв си набавя от минаващ гущер, птица или малък гризач. Нахранила се, след седмица тя пада на влажно топло място, където да се доразвие успешно. Постепенно обвивката й се сменя и след дни нифата е възрастен кърлеж.

Новопоявилият се кърлеж е полово оформен и започва да търси храна и партньор. Той вече умее да напада големи бозайници, а храненето му продължава до две седмици. Мъжкият кърлеж има нужда от по-малко кръв и не нараства много при хранене, ограничен от цялостния хитинов щит на гръбчето си. Скоро след ухажването, мъжкият умира, подсигурил рода си.

Женският кърлеж има сложна задача. Той ще се храни дълго, докато нарастне до 200-400 пъти от размера си. Наял се обилно, кърлежът скоро ще освободи приемника и ще падне на топло и тъмно, където да снася. Процесът може да продължи от седмица до година. При добри условия, според вида, женският кърлеж ще снесе от 2000 до 18000 броя яйца.

Кои заболявания предизвиква кърлежа?

Заболяванията, причинявани от кърлежи по хора и животни са многобройни. Кърлежите пренасят инфекции, вируси, патогенни микроорганизми и са причинители на опасни болести. Често кърлежът е заразен от бактерия или патоген и предава заразата върху поколенията си. Патогенът не се променя и при транформацията на кърлежа, в етапите му на развитие.

Най-опасни заболявания, предавани от кърлежи са Лаймска Борелиоза, Марсилска треска, Ку-Треска, Кримско-Конгоанска хеморагична треска, протозои, туларемия, бруцелоза, анаплазмоза, кърлежов петнист тиф, кърлежов енцефалит, пироплазмози, рикетсиози, тейлериози, бабезиози, нуталиоза, ерлихиози, хемогрегриоза, филариоза, тетанус и др. Нерядко след ухапването се явяват алергични реакции, инфекции, парализи или анемии.

Публикувано: :

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

Текстовете в този сайт са обект на авторското право по смисъла на закона и копирането им е абсолютно забранено!

W3C | HTML5 v   Copyright: Инсекта Миланови© 2012-2020 г. Всички права запазени! :: Условия ::  Криейтив Комънс договор - лиценз и условия за ползване на сайта на Инсекта Миланови. DMCA.com Protection Status