ДДД услуги за фирми. ДДД услуги за фирми, телефон 0885 873400  Миланови

ДДД услуги за пръскане във фирми.

ИНСЕКТА МИЛАНОВИ

ДДД. УСЛУГИ.

ДДД услуги за фирми. Пръскане в частни обекти. Услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация.

ДДД услуги за фирми.

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол е фирма, с лиценз от РИОКОЗ (ХЕИ) за професионално унищожаване на вредители във фирми и фирмени обекти. Предлаганите от нас ДДД услуги са единични или с абонаментен договор. Извършваме дезинфикция, дезинсекция и дератизация на изгодни цени, с ред отстъпки и преференциални условия за клиента.

Предлагаме пръскане срещу хлебарки, мишки, плъхове и вредители във фирмени помещения, магазини, складове, халета, заведения за храна, фирмени офиси, хотели, комплекси, почивни станции, фирмени агенции, фирмени паркове, зелени терени, градини, транспортни обекти и машини, кораби, депа и др.

ДДД услуги за фирми. Снимка.

ДДД услуги във фирми

Извършваме ДДД услуги в производствени обекти, заводи, фабрики, цехове за лека, тежка промишленост, хранително производство, животновъдски ферми и селско стопанство.

След пръскане за вредители, фирмата ни издава протокол, с договор и фактура. Протокол за обработки по дезинфекция, дезинсекция, дератизация е документ за хранителни обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, съгласуван с исканията на РИОКОЗ /ХЕИ/, Агенция по Храните и Наредба №3 на МЗ (чл.18, приложение №4, ДВ бр.12).

ДДД фирмата извършва услуги с най-новите качествени, одобрени от МЗ и безопасни препарати за пест-констрол, с дългосрочно действие за максимално успешен резултат.

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол разполага с опитни специалисти, със сертификати за пест контрол и дълъг опит в областта унищожаване на вредители и обезпаразитяване. Поддържаме качество за всички ДДД услуги и се радваме да предложим отлични цени за третиране, с изгодни отстъпки.

Срещу кои вредители извършваме обработки?

Дезинсекцията обхваща унищожаване и пръскане за хлебарки, дървеници, бълхи, комари, мухи, мравки, оси, стършели, скакалци, въшки, скорпиони и инсекти. Дератизация включва борба с гризачи: мишки, плъхове, полски мишки (полевки), катерички и съсели, а дезакаризация е пръскане на външни площи и зелени терени за кърлежи и акари.

Извършваме още прогонване на диви животни, борба с хищници, лалугери, невестулки, порове; борба с подземни вредители: къртици, сляпо куче; прогонване на влечуги, змии, гущери; отпъждане на птици, гълъби, скорци, бездомни животни, кучета и др. Предлагаме обработка срещу плевели, преди засаждане на култури, растителна защита и др. ДДД услуги.

При всяко комплексно третиране на терен, включващо повече видове ДДД услуги, няколко обекта или площи, цени за обработки се смятат с големи отстъпки и преференциални условия. Отстъпки и преференциални цени за ДДД услуги ползват и всички редовни клиенти на ДДД фирма Инсекта Миланови, за обработки, профилактика на обекти, помещения и външни терени.

Какви документи се издават след извършване на ДДД услуги?

Фирмата предлага еднинично третиране или абонаментен договор за поддръжка. ДДД договор за абонамент се сключва при нужда от регулярно, превантивно и профилактично третиране за вредни насекоми, гризачи, акари и инсекти. С профилактиката се издават протокол и фактура.

Абонаментен договор за ДДД услуги включва безплатен мониторинг и оглед на място, за оценка специфичните условия на средата и заселеността с вредители. След нея, на клиента се предлага индивидуална програма за ДДД услуги, с периодичен годишен режим на обработки. Обработките са с подходяща за условията в средата честота на третиране.

При хранителни обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, се сключва ДДД договор. След третиране се оформя протокол, изискван от РИОКОЗ / ХЕИ и ДВСК, Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12). В протокола са описани извършените ДДД услуги, вида на ползвания препарат и метода на обработка.

Уточнение по абонамента. Често клиента е с впечатление, че ДДД фирмата отговаря само за пръскане против хлебарки и мишки. Тази информация е неточна. При абонамент, нашата ДДД фирма отговаря за всички вредители. Ние третираме ежемесечно, според паразитите в сезона. Появят ли се в обекта други вредители, третираме заведението без допълнително заплащане.

Какви ДДД услуги предлагаме за фирми?

 • ДДД услуги в заведения, кухни, ресторанти, барове и хранителни обекти.
  ДДД услуги за заведения и ресторанти, пръскане. Снимка.
  ДДД услуги в заведения

  Пръскане в заведения за хранене, кухни, ресторанти, пицарии, барчета и места за консумация на храни и напитки. Специфика на ДДД услугите в хранителни заведения и кухни. Ползвани препарати за третиране.

  Кога обработваме заведението? Кои части се пръскат? Издава ли се документ, с протокол за ХЕИ и ДВСК? Какви цени предлагате за ДДД услугите? Какви отстъпки и преференции мога да ползвам?

  Виж още »

 • ДДД услуги в хранителни магазини и складове за храни, магазини и стокови складове.
  ДДД услуги в магазини и складове. Снимка.
  ДДД услуги в магазини

  ДДД услуги в магазини, складове и будки. Особености на третиране в хранителни магазини, складове за храни и нехранителни магазини за стоки. Пръскане за целеви вредители с единични обработки и договор за абонамент, с годишна профилактика и превенция.

  Какво е протокол за задължителни месечни обработки? Какви цени и отстъпки ползвате за ДДД услугите? Какъв е лиценза на ДДД фирмата?

  Виж още »

 • ДДД услуги в във фирмени офиси, агенции, бизнес центрове и сгради.
  ДДД услуги в офиси и фирмени сгради, пръскане. Снимка.
  ДДД услуги в офиси

  Услуги във фирмени помещения, агенции, офиси и сгради са свързани с пръскане в на частни обекти, автокъщи, сервизи, бизнес сгради, фирмени офиси, канцеларии, кабинети и постройки, с прилежащи складове, мазета, гаражи, помещения, столове, външни площи и зелени терени.

  Как се обработват различните терени? Какъв договор можете да изберете? Какви са цени и отстъпки за пръскане? Каква е превенцията?

  Виж още »

 • ДДД услуги в производството. Пръскане на заводи, фабрики, цехове и работилници.
  ДДД услуги в заводи и цехове, пръскане на фабрики и работилници. Снимка.
  ДДД услуги в заводи

  ДДД услуги в производството обхващат пръскане на заводи, фабрики и цехове в хранително-вкусовата промишленост, хлебозаводи, транжорни, дезинсекция и дератизация в леката и тежка промишленост, ВЕЦ, ТЕЦ, обезпаразитяване в селско стопанство, животновъдство, ферми и ниви.

  Как се третират отделните обекти на производство? Какви документи се издават след ДДД услуги? Какви цени и отстъпки ползвате?

  Виж още »

 • ДДД услуги в хотели, мотели, хотелски комплекси, почивни станции, общежития и домове.
  Пръскане на хотели, комплекси и почивни станции. Снимка.
  ДДД услуги в хотели

  ДДД услуги хотели, мотели, почивни станции, комплекси, санаториуми и домове включват опръскване за вредители на спални помещения, тераси, рецепция, прилежащи кухни, заведения, приземни етажи, перални, външни терени и подземни гаражи.

  Кои са типични за хотели вредители? С какви препарати се пръска? Колко време е пръскането? Какви документи издаваме? Какви са цените?

  Виж още »

 • ДДД услуги за плавателни съдове, кораби, яхти, шлепове, моторници и транспорт.
  Пръскане на кораби и шлепове. Снимка.
  ДДД услуги за кораби

  ДДД услуги в плавателни съдове, шлепове, круизи, моторници, яхти и транспорт, обхващат пръскане на прилежащи помещения, каюти, спални, бани, кухни, санитарни помещения, товарни шлюзове, контейнери и др.

  Какви са характерните обработки срещу вредители? Как се извършват услугите, спрямо плавателния обект? Какви цени и отстъпки се ползват? Какви документи ще получите след извършените ДДД услуги?

  Виж още »

Какъв лиценз притежава ДДД Фирма Инсекта Миланови?

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол, е фирма, с лиценз за професионално унищожаване на вредители. Фирмата е регистрирана от МЗ под №60-00-23, с оторизация да извършва дейности и професионални услуги по ДДД: дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация. Лизензът засяга ДДД услуги с издаване на протокол, по изискванията от РИОКОЗ (ХЕИ), МЗ, ДВСК и НЦЗПБ за обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, Наредба №3/МЗ.

Лицензът третира и препаратите, употребявани от фирмата. Те са професионални препарати за пест контрол, ползващи се само от упълномощени, оторизирани за дейност по професионално унищожаване на вредители лица, одобрени от МЗ за професионална употреба. Безопасни са за хора, животни и околна среда, съобразно EC, МЗ, ДВСК и РИОКОЗ /ХЕИ/.

Как да поръчам ДДД услуги и кога ще опръскате?

Във фирми, ДДД услугите са според работното време на обекта. Нужно е време за затваряне и проветряване, според препарата. Типично третиране е в неработни часове, събота и неделя.

При постоянно работно време на обекта или желание от страна на клиента, обработките за вредители се извършват в работно време. В тези случаи методът на третиране не е пръскане, а точкуване с гел. Гел препаратите за пест контрол против инсекти са високо качествени, ефикасни и не изискват карантинен срок, затваряне или освобождаване на помещенията.

При желание за обработка, определяме предварително някой от близките дни, според удобно за вас и съобразено с графика ни време. Специалистите от фирмата извършват услуги по пръскане срещу вредители в работни, почивни дни, както в работно и извънработно време.

Етикети:

 • ДДД, услуги, фирми, фирмени, частни, обекти, пръскане, заведения, заводи, агенции, протокол, обекти, вредители, документ, Агенция по Храните, ДВСК, задължителни месечни обработки, помещения, мишки, гризачи, инсекти, хлебарки, договор, абонамент, лиценз, дървеници, мравки, кърлежи, плъхове, бълхи, молци, дезинфекция, дезинсекция, оси, дератизация, дезакаризация, обработки, терени, фирма, protokol, pruskane, grizachi, obrabotki, hlebarki, nasekomi, dogovor, dokument, DDD, uslugi, licenz, firmi,

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

W3C | XHTML 1.0 v ::  Copyright: Инсекта Миланови©  2012-2919 г. Всички права запазени!  ::  Условия за ползване  Криейтив Комънс договор