ДДД услуги в детски градини, училища Унищожаване на вредители, телефон 0885 873400

ДДД услуги в детски градини, ясли, университети и училища.

ИНСЕКТА МИЛАНОВИ

ДДД. УСЛУГИ.

ДДД услуги в учебни, университетски и детски заведения: училища, университети, детски градини, ясли и др.

ДДД услуги в университети, училища, детски градини, забавачки и ясли.

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол е фирма, с лиценз от РИОКОЗ (ХЕИ) да извършва професионални ДДД услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в детски градини, детски ясли, забавачници, детски кухни, КДХ, КМХ, учебни заведения, училища, гимназии, университети, детски градини, ясли, техникуми, държавни, обществени и частни обучителни, детски заведения, занимални, с прилежащи обекти, зелени площи, двор, терени и общежития.

След обработки и пръскане срещу вредители, фирмата ни издава протокол за извършена обработка, с договор, гаранция и фактура. Протоколът за обработки по дезинфекция, дезинсекция и дератизация е документ, изискван за обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки. Той е съгласуван с изискванията на РИОКОЗ /ХЕИ/ и ДВСК, по Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12).

ДДД обработки в детски градини, ясли и кухни. Снимка.

ДДД услуги детски градини

Специалистите ни извършват обработки по обеззаразяване, унищожаване на насекоми (обезпаразитяване), борба с вредни гризачи, пръскане на площи за кърлежи, растителна защита, отпъждане на животни, птици, влечуги и други ДДД услуги.

Дезинсекцията включва услуги по унищожаване вредни насекоми, с пръскане срещу хлебарки, дървеници, мравки, оси, стършели, скакалци, бълхи, комари, мухи и инсекти. Дератизация е услуга за унищожаване на вредни гризачи: мишки, плъхове и някои диви вредители. Дезакаризация е пръскане на обекти и площи, против кърлежи и акари.

ДДД фирмата извършва услуги с най-новите качествени, одобрени от МЗ и безопасни препарати за пест-констрол, с дългосрочно действие за максимално успешен резултат.

В ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол, работят опитни специалисти, със сертификати за пест контрол и дълъг опит в областта унищожаване на вредители. Внимаваме за качеството на всички ДДД услуги и се радваме да ви предложим отлични цени за предлаганите ДДД обработки, с изгодни отстъпки.

Какви обработки са характерни за училища, техникуми и университети?

Обучителните заведения включват обработки на училища, гимназии, университети, техникуми, висши, полувисши заведения и др. В учебните заведения ежедневно минава поток от хора. Към тях има прилежащи учебни зали, кабинети, лекарски кабинети, зали за спорт, компютърни зали, заведения, закусвални, лавки, общежития, мазета, външни и обслужващи помещения.

Основни обработки в учебни заведения са свързани с дезинфекция и дезинсекция на обучителни зали. В мазетата се залагат примамки и отрови срещу вредни гризачи, мишки и плъхове. Обработват се изби, шахти, щрангове, спални помещения, котелни помещения и места, с повишен риск от заселване с вредни насекоми, хлебарки, мравки, инсекти и гризачи.

Зали с техника, електроника, офис машини, периферия, компютърни зали и хранителни обекти, се обработват с професионални пест гел препарати, поради непрепоръчителност за пръскане. Методът на обработка за дезинсекция срещу хлебарки и инсекти е точкуване в рискови зони.

Прилежащите помещения се третират с различен ритъм. ДДД услуги се извършват в учебни и общи зали, с честота 2-3 профилактични обработки за година. В хранителните заведения профилактиката е месечна, по изискванията на ХЕИ / РИОКОЗ и ДВСК, с прилежащ протокол. Обжещития и зелени терени се третират с обезпаразитяване, дезинфекция и унищожаване на гризачи, според вида вредители, интензивност на популацията и рисков фактор на средата.

ДДД услуги в детски градини, ясли, забавачници, занимални и детски кухни.

Детски градини, детски ясли, забавачници, занимални, детски кухни, кухни майки: КДХ, КХМ, се обработват с ДДД услуги с профилактичен ритъм, в зависимост от изискванията към обекта, вида характерни за помещенията вредители, гъстота на вредителя и рисковия фактор.

При третиране на външни зелени площи, детски площадки и терени, през лятото се извършват основни обработки по дезинсекция, включващи унищожаване на кърлежи, бълхи и други вредни инсекти. При поява на целеви вредители, стършели, оси в двора и др., гнездата на жилещи насекоми се премахват и мястото се обработва за унищожаване локалния вредител.

Детските заведения обичайно разполагат с прилежащи помещения, подлежащи на месечни или регулярни профилактични обработки. Третират се перални помещения, често разположени в мазета, с услуги по дератизация и дезинсекция. Кухните за храна се обработват за вредители ежемесечно, с издаване на протокол за ХЕИ / РИОКОЗ и ДВСК. Стаи за спане, храна и др., се третират със заложена профилактична честота, според вида на помещението.

Какви документи ще получите след извършените ДДД услуги?

При извършване на ДДД услуги, фирмата предлага еднократно третиране или абонаментен договор за поддръжка. ДДД договор за абонамент се сключва, при нужда от регулярно, превантивно и профилактично третиране за вредни насекоми, гризачи, акари и вредители. При всяка профилактика се издават гаранция, протокол за извършена ДДД услуга и фактура.

При обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, се сключва съответния ДДД договор. След третиране се издава протокол, изискван от РИОКОЗ / ХЕИ и ДВСК, Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12). В протокола са описани извършените услуги, вида на ползвания препарат и метода на обработка.

Какъв лиценз притежава ДДД Фирма Инсекта Миланови?

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол, е фирма, с лиценз за професионално унищожаване на вредители. Фирмата е регистрирана от МЗ под №60-00-23, с оторизация да извършва дейности и професионални услуги по ДДД: дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация.

Лизензът разрешава извършване на ДДД обработки и издаване на протокол, отговарящ на изискванията на РИОКОЗ (ХЕИ), МЗ, ДВСК и НЦЗПБ за обект, подлежащ на задължителна месечна обработка, по Наредба №3 на МЗ.

Лицензът обхваща и препаратите, които се употребяват от фирмата. Това са професионални препарати за пест контрол, ползващи се само от упълномощени, оторизирани за дейност по професионално унищожаване на вредители лица, одобрени от МЗ за професионална употреба. Безопасни са за хора, животни и околна среда, съобразно EC, МЗ, ДВСК и РИОКОЗ /ХЕИ/.

С какви цени и отстъпки са предлаганите ДДД услуги?

Цените на пръскане на учебни заведения, университети, училища, техникуми, общежития, детски градини, детски ясли, занимални, забавачници, кухни за детска храна, КДХ и КХМ, се определят от изискванията към обекта, типа искана обработка, местоположение, площ, място, вид вредител, гъстота на популация, квадратура, избора на препарат и риск на средата.

Точните цени на обработки се формулират при разговор, поради голямото различие във вид на желаните услуги, условия и квадратура на площта. След коментар с вас, ще ви ориентираме за приблизителни цени и ще направим безплатно посещение, с мониторинг на място. С него ще определим веднага факторите, определящи окончателно цената на исканата обработка.

При абонамент, обработки, включващи повече от един вид ДДД услуги, третиране на няколко обекта или терени, както единични обекти с повече площ, цените за обработки към нашите клиенти, са с ползване на отстъпки в особено големи размери.

Как да поръчам ДДД услуги и кога ще дойдете да пръскате?

В училища, университети, детски градини, детски ясли и кухни, обработките са съобразени с работното време на обекта. Необходимо е да се спази карантинния срок след обработката, за затваряне на помещението и последващо проветряване, в зависимост от изискванията на ползвания препарат. Типично време за обработки са извънработни часове, събота и неделя.

За поръчка на услуги или консултация, е достатъчно единствено да ни потърсите на долупосочените телефон или имейл, задавайки въпроса, който ви интересува. Там ще ви посрещне наш специалист, на разположение да ви даде необходимата информация.

При желание за обработка, ще определим предварително някой от близките дни, според удобно за вас и съобразено с графика ни време. При абонаментен договор за профилактика, датите на обработка се залагат в споразумението. Специалистите от фирмата извършват услуги по пръскане срещу вредители в работни, почивни дни, както в работно и извънработно време.

Етикети:

  • детски градини, ДДД, услуги, детски ясли, забавачници, детски кухни, КДХ, КМХ, университети, учебни заведения, училища, гимназии, детски градини, ясли, техникуми, детски заведения, пръскане, кърлежи, хлебарки, плъхове, занимални, фирми, помещения, мишки, мравки, вредители, дървеници, бълхи, гризачи, инсекти, обезпаразитяване, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация, обработки, фирма, лиценз, гаранция, терени, зелени площи, треви, DDD, uslugi, pruskane, obrabotki, detski gradini, detski iasli, uchilishta, grizachi, universiteti, dvor, gimnazii, zanimalni, zabavatchnici, hlebarki, nasekomi, obezzaraziavane, licens, firmi, ploshti, garancia, protokol, trevi, zeleni tereni

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

W3C | XHTML 1.0 v ::  Copyright: Инсекта Миланови©  2012-2919 г. Всички права запазени!  ::  Условия за ползване  Криейтив Комънс договор