ДДД услуги в болници и аптеки. Унищожаване на вредители, телефон 0885 873400

ДДД услуги в болници, поликлиники, аптеки и лекарски кабинети.

ИНСЕКТА МИЛАНОВИ

ДДД. УСЛУГИ.

ДДД услуги за болници, клиники, аптеки, дрогерии, лекарски, зъболекарски кабинети и лекарствени складове.

ДДД услуги за болници, поликлиники, аптеки и лекарствени складове.

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол е фирма, с лиценз от РИОКОЗ (ХЕИ) за извършване на професионални ДДД услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в болници, клиники, аптеки, поликлиники, медицински центрове, здравни центрове, складове за лекарства, лекарски кабинети, зъболекарски кабинети, медицински складове, дрогерии и прилежащи помещения, кабинети, чакални, обслужващи помещения, хирургични, операционни зали, перални, болнични кухни, отделения, спални помещения, мазета, гаражи и зелени площи.

След обработки и пръскане срещу вредители, нашата фирма издава протокол за обработка, с гаранция и фактура. Протокол за обработки с дезинфекция, дезинсекция, дератизация е документ за обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки. Той е съгласуван с изискванията на РИОКОЗ /ХЕИ/ и ДВСК, съобразно Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12).

Третиране на аптеки. Снимка.

ДДД услуги в аптеки

Специалистите ни извършват обеззаразяване, унищожаване на насекоми (обезпаразитяване), борба с гризачи, пръскане на площи за кърлежи, борба с плевели, отпъждане на животни, птици, влечуги и други професионални ДДД услуги.

Дезинсекцията включва услуги по унищожаване вредни насекоми, с пръскане срещу хлебарки, дървеници, мравки, оси, стършели, скакалци, бълхи, комари, мухи и инсекти. Дератизация е услуга за унищожаване на вредни гризачи: мишки, плъхове и някои диви вредители. Дезакаризация е пръскане на обекти и площи, против кърлежи и акари.

ДДД фирмата извършва услуги с най-новите качествени, одобрени от МЗ и безопасни препарати за пест-констрол, с дългосрочно действие за максимално успешен резултат.

В ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол, работят опитни специалисти, със сертификати за пест контрол и дълъг опит в областта унищожаване на вредители. Внимаваме за качеството на всички ДДД услуги и се радваме да ви предложим отлични цени за предлаганите ДДД обработки, с изгодни отстъпки.

ДДД услуги, типични за болници, клиники, аптеки и лекарски кабинети?

ДДД услуги в медицински заведения обхващат третиране на болнични сгради, поликлиники, лекарски кабинети, зъболекарски кабинети, аптеки, дрогерии, складове за лекарства, медицински центрове, спални помещения, болнични кухни и столове, мазета, обслужващи помещения, котелни и парни, прилежащи към терена хранителни обекти, заведения, лавки, ресторанти, зелени площи, подземни етажи, складове, гаражи, паркове, лаборатории и др.

Основни обработки в общински сгради са услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на лекарски кабинети, складове за лекарства, зали, отделения и лаборатории. В гаражи, мазе и шахти се извършва третиране за вредни гризачи, мишки и плъхове, хлебарки, бълхи и други насекоми. Лекарски, зъболекарски кабинети, спални отделения и общи части се обработват за инсекти, а прилежащи терени, срещу кърлежи и вредители.

Хранителните обекти към болници и заведения, се третират с ДДД услуги в месечен график за профилактика, по изискванията от ХЕИ / РИОКОЗ, МЗ и ДВСК, като фирмата издава нужния протокол за задължителни месечни обработки по дезинсекция и дератизация.

Специфични обработки се извършват в кабинети с медицинска техника. Апаратури и ел машини привличат и събират популации от хлебарки, но поради спецификата им, пръскане там е неподходящо. Третиране и профилактика в здравни кабинети с техника, се извършват с метод на точкуване, посредством гел препарати за професионален контрол против инсекти.

Прилежащи помещения се третират с различна честота. В болнични и лекарствени сгради, типични са 2-3 профилактични обработки за година. Дезинфекция (обеззаразяване) за патогени се извършва в желания необходим ритъм. Външни зелени терени, подземни гаражи, прилежащи сгради и площи се третират според вида вредител, гъстота и рисков фактор.

Какви документи ще получите след извършените ДДД услуги?

При извършване на ДДД услуги, фирмата предлага еднократно третиране или абонаментен договор за поддръжка. ДДД договор за абонамент се сключва, при нужда от регулярно, превантивно и профилактично третиране за вредни насекоми, гризачи, акари и вредители. При всяка профилактика се издават гаранция, протокол за извършена ДДД услуга и фактура.

При обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, се сключва съответния ДДД договор. След третиране се издава протокол, изискван от РИОКОЗ / ХЕИ и ДВСК, Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12). В протокола са описани извършените услуги, вида на ползвания препарат и метода на обработка.

Какъв лиценз притежава ДДД Фирма Инсекта Миланови?

ДДД фирма Инсекта Миланови Контрол, е фирма, с лиценз за професионално унищожаване на вредители. Фирмата е регистрирана от МЗ под №60-00-23, с оторизация да извършва дейности и професионални услуги по ДДД: дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация.

Лизензът разрешава извършване на ДДД обработки и издаване на протокол, отговарящ на изискванията на РИОКОЗ (ХЕИ), МЗ, ДВСК и НЦЗПБ за обект, подлежащ на задължителна месечна обработка, по Наредба №3 на МЗ.

Лицензът обхваща и препаратите, които се употребяват от фирмата. Това са професионални препарати за пест контрол, ползващи се само от упълномощени, оторизирани за дейност по професионално унищожаване на вредители лица, одобрени от МЗ за професионална употреба. Безопасни са за хора, животни и околна среда, съобразно EC, МЗ, ДВСК и РИОКОЗ /ХЕИ/.

С какви цени и отстъпки са предлаганите ДДД услуги?

Цените на пръскане в аптеки, дрогерии, лекарски кабинети, зъболекарски кабинети, здравни, медицински центрове, лекарствени складове, поликлиники, болници, с прилежащи сгради, обекти, заведения и площи, се определят от изискванията към обекта, типа желана обработка, местоположение, площ, вид вредител, гъстота на популация, избор на препарат, потребност от определен режим на профилактика и рисков фактор на средата.

Точните цени на обработки се формулират при разговор, поради голямото различие във вид на желаните услуги, условия и квадратура на площта. След коментар с вас, ще ви ориентираме за приблизителни цени и ще направим безплатно посещение, с мониторинг на място. С него ще определим веднага факторите, определящи окончателно цената на исканата обработка.

При абонамент, обработки, включващи повече от един вид ДДД услуги, третиране на няколко обекта или терени, както единични обекти с повече площ, цените за обработки към нашите клиенти, са с ползване на отстъпки в особено големи размери.

Как да поръчам ДДД услуги и кога ще дойдете да пръскате?

В аптеки, болници, складове за лекарства, поликлиники, хостели, здравни, медицински центрове и прилежащи части, обработките са съобразени с работното им време. Обичайни за третиране в лекарски, зъболекарски кабинети и аптеки, със спазване карантинни препоръки, според препарата, са неработни часове, събота и неделя. Обработки в помещения с постоянно работно време, се правят с точкуване, без нужда от прекъсване в работния цикъл.

При желание за обработка, определяме предварително някой от близките дни, според удобно за вас и съобразено с графика ни време. При абонаментен договор за профилактика, датите на обработка се залагат в споразумението. Специалистите от фирмата извършват услуги по пръскане срещу вредители в работни, почивни дни, както в работно и извънработно време.

Етикети:

  • болници, клиники, поликлиники, аптеки, дрогерии, лекарски кабинети, зъболекарски кабинети, центрове, болнични, услуги, ДДД, медицински, здравни заведения, инсекти, вредители, пръскане, лиценз, хлебарки, фирма, дървеници, мравки, кърлежи, бълхи, гризачи, инсекти, мишки, плъхове, обезпаразитяване, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация, обработки, фирми, гаранция, терени, зелени площи, паркове, uslugi, pruskane, grizachi, obrabotki, bolnici, apteki, lekarski, zabolekarski, DDD, drogerii, polikliniki, kliniki, kabineti, sgradi, centrove, hlebarki, nasekomi, obezzaraziavane, licens, garancia, firmi, protokol

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

W3C | XHTML 1.0 v ::  Copyright: Инсекта Миланови©  2012-2919 г. Всички права запазени!  ::  Условия за ползване  Криейтив Комънс договор