Дървеница. Дървеница, телефон 0885 873400  Инсекта Миланови

Дървеница. Информация и факти за дървеницата.

Унищожаване на дървеници, телефон на ДДД фирма Инсекта Миланови 0885 873400    Дървеница, цени Цени   Дървеница, промоции Промоции

Дървеница. Информация »   Дървеници

ИНСЕКТА МИЛАНОВИ

Дървеница. Информация за дървеница.

Видове дървеници - креватна дървеница, лястовича и тропическа дървеница. Размножаване, анатомия и снимки на дървеница. Как се храни дървеницата, жизнен цикъл и какви поражения нанася.

Дървеница. Информация за дървеницата и черти.

Дървеницата е дребно насекомо, с кафяво плоско тяло, шест крака, малки очи и сензорни антенки на главата. Всяка дървеница се изхранва със смучене на кръв. Различните типове имат предпочитания към даден вид птици, бозайници или хора и имената им се свързват с типа приемник. Изключение е креватната дървеница, назована според местообитанието си.

Креватната дървеница и тропическата дървеница са единствените от вида, пряко нападащи хора. Има още три вида дървеници, случайно нападащи човек, спящ близко до първичния им приемник. Това са лястовича дървеница, дървеница по прилепите и птича дървеница. Тези видове са склонни да смучат кръв от хора, но това става само при липса на основната жертва.

Снимка на мъжка дървеница в едър план.
Мъжка креватна дървеница.

Външният вид на дървеницата е различен, според вида и етапа на развитие. Цветът й е от жълтеникав до червеникав и ръждиво кафяв, а размерът зависи от пола, жизнения етап и приетата храна. Формата й е овална, подобно ябълкова семка или леко източена.

Дървениците са добре познати на историята паразити. Креватната дървеница е най-популярна. Тя е бърза, с добри умения за катерене, активно размножаване и е много адаптивна. Дълголетна е и умее да издържа на глад, във всички фази от живота си.

Креватната дървеница не напада единствено хора. Тя се храни също с кръвта на други дребни животни, кучета, котки, гризачи или птици. Дървеницата винаги живее близо до гнездата на жертвите, техните места за сън или за почивка.

Устойчива на химически атаки и отрови, креватната дървеница е чудесно развит и издържлив паразит. Потайно насекомо, тя живее в тъмни, скрити места и се показва навън само по време на хранене. Ще я срещнете рядко и вероятно трудно ще я разпознаете. Още по-трудно ще я отстраните от обителта й, поради защитената й биология, бързо й множене и фазово развитие.

Каква е анатомията на креватната дървеница?

Дървеницата има оформена глава, шест крака и тяло, състоящо се от гръден кош и коремна част. Погледнато отгоре, тялото изглежда набраздено и е покрито с къси косъмчета. Една възрастна дървеница е дълга към 5 мм., а цветът й е карамелен до тъмно кафяв и махагонов.

Погледната в профил, възрастната дървеница е много плоска. Това й позволява странично пропълзяване в ситни цепки, между дървени плоскости, сглобки и места, скрити от човешко око. Успеете ли да вкарате лична или телефонна карта в някоя пролука, през нея ще може да премине и възрастна гладна дървеница. Ако е заситена с кръв, тя ще набъбне във височина.

Главата на дървеницата разполага с фасетни очи. На върха на главата се намират две видими, чувствителни антенки, с които тя се ориентира. Между тях е разположена здрава “челюст”. Хранителният апарат на креватната дървеница прилича на издължена човка, с пробивна и смукателна задача. Той е съставен от няколко, различни по функция и устройство части.

Устата на дървеницата напомня визуално на меч в ножница. Ножницата е външна тръбовидна мускулна устна тъкан (лабиум). Тя наподобява сегментирана външна тръбичка, обвила осево разположен в средата кабелен сноп иглоподобни сонди. Върхът на ножницата има две части, осеяни с миниатюрни сензорни пипалца, с не напълно изучени функции.

Вътрешният сноп сонди се състои от двойни горни и от долни челюстни части. Заедно, всички те формират гъвкав компактен пакет, наречен фасцикул. Хранителният канал и много малкият слюнчен канал са комплектовани заедно, в горната част на целия сондиращ сноп.

Как се храни дървеницата?

Креватната дървеница се храни единствено и само с жива кръв. За нея кръвта е източник на енергия, живот и развитие. Подобно на кърлежа, дървеницата смуче кръв през всички седем етапа на съществуването си, освен във фазата, когато е яйце. Това я отличава от повечето кръвосмучещи насекоми, комари, бълхи и други инсекти, пиещи кръв само като възрастни.

Дървеницата излиза да хапне между два и пет сутринта. Веднъж намерила жертвата, тя се подготвя за хранене. Външната тръбна мускулна част се навежда, прегъва и от нея излиза вътрешната сонда. Върхът й е оборудван с малки зъбки, чрез които тя пробива кожата на приемника като с трион. Сондата влиза в кожата и започва своето вътрешно изследване.

Сондирането на тъканите е важен процес за дървеницата. Тя го извършва многократно, докато намери подходящия за нея кръвоносен съд. Този процес я отличава от другите паразити, хранещи се веднага след досега си до кръвта. Понякога тя сондира дълго и безуспешно, след което изважда сондиращия пакет и се насочва към друго място по кожата.

Достигнала подходящия съд, дървеницата задейства двете си тръбички за хранене. През слюнчената тръба тя изпуска обезболяващо вещество и противосъсирващи ензими. Така приемника няма да усеща болка и да нападне, а кръвта се смуче лесно. После се задейства тръбната част от сондата, която е с проста смукателна функция и яденето най-сетне започва.

След завършване на кръвосмученето, дървеницата изтегля сондата навън. Поради зъбците, насочени назад, сондата се заключва към кожата и ваденето е придружено от раздиране на околните тъкани. Особено трудно е измъкването на сондата при дълбоко тъканно проникване. В резултат възникват мини кръвоизливи, разкъсвания в съдовете и кожни нарушения.

В зависимост от възрастта и развитието си, дървеницата ще смуче кръв от 3 до 15 минути. Паралелно с яденето, стартират процеси по смилане на храната. Дървеницата може да отдели фекалии и по време на ядене, но по-често прави това скоро след края му. Фекалните капки са тъмни. Те издават аромат, мобилизиращ другите дървеници за налична в близост храна.

Често след хранене, креватната дървеница е толкова подута, че не може да се провре обратно през тесните цепки до легловището си. Тогава паразитът се принуждава да върне навън част от поетата кръв обратно. Тя изплюва несмляната храна и се прибира обратно в обителта си, далеч от човешки поглед. Следите от върнатата кръв се забелязват ясно и заедно с фекалните петна, са един от признаците за наличие на дървеници в помещението.

Видео за дървеницата ще видите на страницата ни тук » Как дървеницата пие кръв?

Как протича жизненият цикъл на една дървеница?

Яйцата на дървеницата са прозрачно бели и много мънички. Те са циментирани с лепило по скрити неравнини, в цепки, матраци, дамаски, зад книги и на други далечни от окото места.

Всяко яйце е голямо половин милиметър и има мъничка шапка. Седмици след снасянето му, при подходящи условия, шапчицата се отхлупва и под нея се показва мъничка нимфа на дървеница. Тя се е родила с размер, колкото яйцето, но тепърва ще расте и ще се развива.

Нимфата дървеница е гладна и търси първия кръвен приемник за да продължи развитието си. Предвидливата майка е заложила яйцата близо до топлокръвна жертва. Така търсенето на кръв за първо хранене от малкото няма да продължи дълго. Подобно на възрастните, то ще се ориентира към жертвата, чрез изпуснатите от нея топлина, аромат и въглероден диоксид.

Малкото насекомо ще пие кръв няколко пъти, след което ще изпадне в процес на вцепенение. Процесите в организма на нимфата се извършват бързо. Скоро ще настъпи първа метаморфоза, съпроводена от смяна на обвивката. Навън се показва нимфа от втора възраст, с по-голям размер. Личинката е гладна от съня и също започва да се оглежда за храна.

Тези процеси на хранене, вцепенение и смяна на кожата продължават през всеки от петте етапа в цикъла на нимфата. Когато мине в късните фази, тя е порастнала толкова, че вече може да се види с просто око. Нимфата на дървеницата е жълтеникаво прозрачна. Тя няма собствен цвят, но нахранена с кръв, ще се обагри в червено от храната.

Преминала успешно петия етап от развитието си, нимфата хвърля последната си кожа. Появява се полово оформена дървеница. Тя има собствено, кафеникаво оцветяване и е готова да се храни и размножава. При добри условия, животът и развитието й ще са 6-12 месеца. При студ и липса на храна, дървеницата ще заспи, а жизнения й цикъл ще се удължи до 18 месеца.

Целият цикъл от излюпване на яйце до дървеница, снасяща яйца, може да продължи не повече от четири или пет седмици. При благоприятна температура и подходяща влажност, с включване на поколението в размножаването, броят на дървениците за не дълго време може да нарастне успешно до хиляди възрастни. При прекомерен брой в дадена територия, те ще плъзнат хоризонтално и вертикално в сградата, търсейки нови места за живот и храна.

Как се размножава креватната дървеница?

Женските дървеници са по-малки от мъжките, а задната част на тялото е заоблена, вместо заострена. Мъжката дървеница се ориентира за пола на женската главно по размера, но лесно може да сбърка партньорката с по-малка, мъжка дървеница и често прави тази грешка.

Размножаването на възрастната дървеница трудно би могло да се нарече ухажване. Мъжкият пробива корема на женската и хвърля семената си в специално развита кухина с гъбеста структура и голямо количество имунни клетки, обособени за защита от травмата при акта.

Семената на мъжкия стигат от коремната кухина до женските полови клети на дървеницата и става оплождане. Женските насекоми са по-тромави след осеменяването. Със снижената си подвижност, те често стават мишена на повторни оплождания, като могат да понесат до пет акта. Седмици след това дървеницата снася яйцата си, прилепени на скрити и тъмни места.

Дървеницата се размножава във всички сезони и може да снесе до четири поколения за година. След оплождането, в голям процент, женската умира или животът й се скъсява, от внесени в тялото й гъбички или инфекции, резултат от травмиращото осеменяване. Участта сполита и по-малките мъжки дървеници, не успели да предупредят навреме чрез феромонни аромати осеменяващия мъжкар за пола си. Рисковете за смърт са по-ниски при чисти гнезда.

Кои други видове дървеници могат да нападат хората?

Освен креватната дървеница (Cimex lectularius), тясно свързана с хората като приемник е тропическата дървеница (Cimex hemipterus). Тропическата дървеница не се среща в България, но може да бъде пренесена при пътуване, макар трудно ще се размножи тук.

Дървеницата по европейската лястовица (Oeciacus vicarius) напада голям диапазон птици, лястовици, гълъби и други. Тя не атакува директно човека, но пренесена, може да влезе през пукнатини, по покриви, стени и тераси и да нападне хора, ако нормалният приемник отсъства.

Съществуват прилепови дървеници, като Afrocimex constrictus, която трудно ще видите у нас. Те виреят в тавани, обитавани от прилепи и подобно на лястовичата няма да нападнат човек, ако имат избор. По-активна в нападения над хората може да бъде дървеницата по източния прилеп, за дървеницата по западния досега рядко са документирани атаки върху човек.

Пилешката дървеница (Haemotosiphon inodorus) напада предимно домашните птици. Тя се спотайва близо до местата, в които те нощуват и отново се храни нощем. Напада хора само ако спят много близо до кокошарника, но предпочита кръв от своя приемник или друга птица.

Съществуват още дървеници, нападащи човек при близост и липса на основен хост, като Hesperocimex coloradensis, която паразитира по кълвачи и бухали. Други видове се хранят само с кръвта на предпочитаната жертва. Все пак, от всички над 92 вида дървеници, най-широко разпространена в света и България остава домашната (постелна) дървеница.

Какви поражения нанася дървеницата при ухапване?

Креватната дървеница не хапе травмиращо при хранене, защото има полза да остане незабелязана от жертвата. Все пак, ако е раздразнена от химически вещества, дървеницата може да упражни защитна захапка, която ще се усети като силно болезнена от пострадалия.

Макар в организма на дървеницата да присъстват болестни за човека микроорганизми, при пиене на кръв те не се прехвърлят в приемника. Все пак внимавайте с тялото на насекомото. Размачкване и попадане на вътрешни органи на дървеница върху незащитена кожа или пръскане върху слизестите тъкани или очи, крие потенциална опасност от заразяване.

Противосъсирващите вещества в слюнката на дървеницата водят до кожно раздразнение. Появява се бяло или червено подуто петно, което след часове е придружено от сърбеж и лезии. Разчесването може да доведе до вторични инфекции и пъпчиви уртикарии, които се овладяват чрез предписани от лекари антихистаминови, кортизонови препарати и др.

Алергичната реакция от дървеници е опасна и може да включва гадене, подуване и шок. При алергия е необходима спешна лекарска намеса в болница, за избягване на фатален изход.

Публикувано: :

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

Текстовете в този сайт са обект на авторското право по смисъла на закона и копирането им е абсолютно забранено!

W3C | HTML5 v   Copyright: Инсекта Миланови© 2012-2020 г. Всички права запазени! :: Условия ::  Криейтив Комънс договор - лиценз и условия за ползване на сайта на Инсекта Миланови. DMCA.com Protection Status