Борба с мишки.

Борба с мишки.

Консултация: ДДД фирма, телефон Ο885 873400

» Борба с мишки. Съвети.

Борба с мишки »  Мишки

ДДД. УСЛУГИ.

ТЕЛЕФОН: Ο885 873400

ДДД ФИРМА IM CONTROL

Инсекта Миланови Контрол

Лицензирани ДДД услуги
Консултация и поръчки

Eлектронна поща email:
insecta.milanovi@gmail.com

Борба с мишки. Насоки за превенция. Съвети за борба с мишки в дома, с не химични методи.

Борба с мишки. Особености на мишките, затрудняващи справянето с тях.

Борбата с мишки е сериозно предизвикателство. Мишката е канализационен, паразитен гризач, нанасящ сериозни стопански вреди, причиняващ щети и пренасящ опасни заболявания. При нападение от мишки, добре е борбата против тях да стартира мигновено.

Една от причините борбата с мишки да е толкова трудна, е тяхната биология. Мишките се репродуктират много бързо, давайки до десетина поколения годишно. Всяко поколение бързо влиза в полова зрялост, производственият цикъл се затваря и ескалира.

Особености на борбата с мишки. Снимка.

Борба с мишки, съвети

Друга особеност на мишките, влияеща в борбата против тях, е любознателността и паметливостта на гризача. Мишките са умни, изследват и запомнят бързо капани, препятствия и особености на територията, предавайки получената информация помежду си.

Затрудняващ борбата с мишки фактор, е тяхната издържливост на глад и липсата на потребност от воден източник за оцеляване. Макар и придирчиви към храната, при нужда мишките консумират изпражненията си. Те им осигуряват хранителни вещества, а течности си набавят чрез храната.

Малкият размер на мишките помага на проникването и е допълнителна спънка в справянето с тях. Добре да се предвидят техните подвижност, катерачески умения, ловкост и скокливост. Мишките са пъргави, умни гризачи и подценяването им не е от полза.

С какво да започна борбата срещу мишки?

Несъмнено, първата крачка в борба с мишки, е да опознаете противника. Разгледайте основните характеристики на мишката, прочитайки повече информация и факти за мишка.

Следваща стъпка е точна идентификация на вредителя. Разгледайте признаците, отличаващи нападения от мишки. Убедете се, че не ви гостуват съсели, плъхове или други гризачи.

Ако в дома ви има плъхове, мишки нямате. Мишките се страхуват от плъхове и не навлизат в територията им. Плъховете убиват и изяждат мишките. Те са по-едри от тях, а дори сходни, белезите за атака от плъхове са различни. Уверете се, че не сте нападнати и от прилепи.

Обменете информация с другите. Ако имате съседи, говорете с тях. Вероятно е, те да не знаят, че терена е нападнат от мишки. Успешната борба с мишки се води най-ефикасно, чрез съвместните усилия на всички.

Не стойте, без да правите нищо. Предприемете действие на момента. Веднъж започнал, проблемът няма сам да си отиде. За успешна борба с мишки, се изискват постоянство, редовно проследяване, системни превантивни и ограничаващи популацията действия.

Борбата с мишките се води на няколко нива. Основни мерки са саниране и намаляване на популацията. Най-дългосрочен и ефективен метод, е трайното ограничаване на подслон и източниците за прехрана на мишките. При възникнала вече популация, превенцията се съчетава с методи за унищожаване, чрез капани и препарати за борба против мишки.

Кои механични действия ще помогнат в превенцията срещу мишки?

Борба с мишки, запушване на фуги, снимка.

Независимо дали вече сте нападнати от мишки или искате да се предпазите от тях, най-силни методи в борба с мишки, са превантивните.

 • Премахнете удобни за подслон на мишки места, като високи треви, отломки, кутии и др. Проверете внимателно килерите и всички обемни затворени уреди.
 • Почистете зърна, продукти, животинските и човешки храни. Съхранете храната в метални или стъклени кутии, с плътно затворени капаци. Окосете плевелите, тревите наоколо и ограничете достъпа до вода.
 • Не хранете мишките. Затворете с плътен тежък капак всички места за отпадъци. Не оставяйте огризки и продукти в отворено или неуплътнено пространство, удобно за достъп на мишки.
 • Направете внимателна, систематична инспекция на постройките, от мазето до тавана, покрива и основите, вътре и вън. Водете се от правилото, че вкарате ли молив във фугата, през нея ще мине и мишка. Запушете всички дупки, с размер от 0.6 см. нагоре.
 • Малките пукнатини, цепнатини и дупки могат да бъдат запушени с високо качествен силикон, който не се влияе от слънце и влага, с подложка. Избягвайте пяна, особено за осветени места, тъй като тя се разпада, а и лесно може да бъде изгризана.
 • Затапете големите дупки с гъста медна, телена мрежа, меден лист, алуминиева или поцинкована ламарина. Могат да се ползват също бетон или дебели тухли. Вклинете добре отвора и завийте ламарините със здрави винтове.
 • Покрийте вентилационните шахти, отвори и прозорците със здрава телена мрежа.
 • Дупките, по-големи от 2.5 см., трябва да бъдат първо запълнени с пяна или силикон, след което да се затворят с половин милиметрова ламарина от алуминии, масивно дърво или здрава телена мрежа.

Кои са специалните зони от сградата, наречени миши магистрали?

Борба с мишки, тръби. Снимка.

Обърнете специално внимание на областите на влизане и излизане на мишката, особено около тръби. Изследвайте внимателно следните зони:

 • Внимателно разгледате местата, където стените се срещат с основата. Търсете пукнатини, включително в стените и основата на сградата. Запълнете ги с бетон или варов разтвор.
 • Тръби. Около тръбите, влизащи в стените и сградата, често има празнини. Тези места са основни миши магистрали. Запушете всички пролуки между тръби и структура.
 • Никога не работете около електрически проводници, защото може да са с изядена изолация. Потърсете за тези места съдействието на квалифициран електротехник.
 • Често пукнатините в покривите и тавана се пропускат. Помнете, че всички мишки могат да се катерят, а скачат на височина до 45 см.
 • Огледайте всички врати. Бъдете сигурни, че празнините между пода и вратата са покрити с твърдо препятствие и не оставят луфт, по-широк от 0.6 см.

Как да се борим с вече налична популация от мишки?

При налична популация, борбата с мишки трябва да съчетава както с превантивни мерки, така с намаляване живия брой на мишките. Мишките не се влияят ефикасно от репеленти, както от звукови устройства за отпъждане. Подобни средства са загуба на време.

 • Една от най-успешните техники, с домашни средства, е залагане на механични капани. Поставяйте капаните по двойки, разделени на поне 10 см един от друг. Двойките капани трябва да са с гръб един към друг. Ако поставяте капани в редица, заложете ги с гръб към стената, непосредствено до нея, по магистралата на мишките.
 • Ефективността от капаните се постига най-добре, когато те са в достатъчно количество, спрямо популацията, за да се окаже оптимален контрол. Малкият или прекомерно голям брой капани, в борба с мишки, често влияят зле на резултата.
 • Обичайно подслонът на мишките е около храната, до 50 метра от нея. Поставете капаните зад предмети, в тъмни ъгли и на места, където сте намерили миши фекалии. Проверявайте ги за улов сутрин и вечер.
  Борба с мишки. Снимка на капани.

  Капани за борба с мишки

 • Можете да използвате капани с ароматизирано лепило за мишки, особено пред входовете на дупките им. Избягвайте да ги поставяте обаче на прашни места. Помнете, че тези капани залавят мишките, без да ги убият. Задачата за доубиване ще легне върху вас.
 • Поставяйте изкусителни и пресни примамки. Ако сложите в капана зърна, но в килера ви има шоколад, мишката ще пренебрегне капана, обирайки шкафа.
 • Ефективен резултат в борба срещу мишки постигат и електрически капани, унищожаващи ги с токов удар, но те са доста по-скъпи от обикновените, механични капани за мишки.

Други средства за борба с мишки. За какво трябва да внимавате.

Отрови за мишки (родентоциди) на пазара има много. Бъдете особено предпазливи. Ако ги заложите, без да са обезопасени в специални кутии, до тях могат да получат достъп деца и домашни любимци. Преценете особено внимателно риска и последиците. Препоръчително е, при ползване на отрови за мишки, да потърсите специалист за съвет.

Внимание! Никога не докосвайте тялото на жива или мъртва мишка, без сигурни каучукови ръкавици. Всички природни мишки са потенциални преносители на ред опасни болести.

Напръскайте трупа на мишката с фенолов препарат (може и с р-р 3 с.л. белина, в 4 л вода). Запечатайте тялото в добре затворена торба, повторете с друг плик и поставете мишките в контейнер с плътен, тежък капак. Изхвърлете ръкавиците и се дезинфекцирайте грижливо.Накрая, знайте, че борба против мишки с домашни методи, е най-ефикасна, провеждана превантивно; максимум в началото на появата им. Ако популацията мишки се разраства сериозно и излиза извън контрол, а средствата за борба с мишки вече не помагат, потърсете сертифициран специалист по дератизация, за професионално унищожаване на мишки.

Етикети:

БОРБА С МИШКИ, БОРБА С МИШКА, домашна мишка, мишки, капани, отрови, mishka, borba, mishki, doma6na, polska, gorska; фонетика: /f,/d i ;rtur /f,/d i ;rtud , ;rtud, ;rtur - вероятно търсите мишки или мишка

Инсекта Миланови - гр. София  |  Телефон: 0885 873 400 - консултация; 0888 537 017 - абонаментни договори  |  Еmail: insecta.milanovi@gmail.com

W3C | XHTML 1.0 v    :: Copyright: IM Control ©  2012 г.  ::   Инсекта Миланови Контрол ©   Всички права запазени!   ::  Условия за ползване  ::   www.im-control.eu  ::  ::  Карта на сайта  ::  Криейтив Комънс договор